Uddannelsens moduler – Zoneterapi
 
Zoneterapiuddannelsen på Institut for Biolologisk Medicin adskiller sig fra andre zoneterapiskoler, fordi den biologiske medicin fra biopatien/naturopatien bliver inddraget på lige fod med den meget vigtige meridianlære og fem-elementsteori, som kineserne gennem 5.000 år har anvendt som deres vigtigste redskab i forståelsen af sundhed og sygdom.
Vi kombinerer således biopati/naturopati og den klassiske kinesiske sygdomsforståelse og alt sammen bliver bundet sammen om hovedfaget, zoneterapien.
 
 
Hvad består zoneterapi-uddannelsen af?
Hos os består zoneterapidelen af 9 moduler á 2 dage med praktisk undervisning inklusiv den afsluttende eksamen. Derudover er der al teorien, hvor du efter endt uddannelse er meget tæt på også at kunne blive biopat/naturopath ibm. Så ud over den praktiske zoneterapi, så består uddannelsen af store kompendier, studieanvisninger, bøger, film, webinarer, podcasts og ikke mindst enetimer i alle de biopatiske fag.
 
Du skal afsætte cirka 3 år for at blive uddannet zoneterapeut i biologisk medicin. 
Zoneterapiundervisningen på i alt ni moduler af to dage foregår på lørdage og søndage kl. 10-17. Modulerne er opdelt i en række logiske moduler. Du lærer at udføre zoneterapi ikke kun forsvarligt, men også i et sådant omfang, at du kan rådgive og vejlede om samspillet mellem muskler og nervesystemet, og du lærer om brugen af specialpunkter til udvalgte problemstillinger. Du lærer at kombinere det hele, så din klient får et regenerationsprogram, der indeholder individuelt tilpassede kostplaner og forslag til kosttilskud og naturlægemidler.
 

Zoneterapimoduler 1-9

Modul 1
Velkomst og grundlæggende zoneterapi samt fordøjelsen.
Opvarmning af foden, venepumpeteknik og de forskellige greb, så foden er klar til behandling. Alle fordøjelsens zoner gennemgås: mund, spiserør, mavesæk, tyndtarm, lever, galde, tyktarm og endetarm.
 
 
Modul 2
Luftvejene og immunsystemet
Repetition af zoner fra modul 1.
Luftvejene og immunsystemet: mellemøre, bihuler, næse, svælg, hals, bronkier og lunger samt milt, thymus og lymfesystemet samt immunforsvar i tarmsystem og specialzoner for lymfesystemet.
 
 
Modul 3
Urinvejene, kredsløb og det endokrine system
Repetition af zoner fra modul 2.
Nyrer og blære samt hele kredsløbet og det endokrine system: hypofyse, hypothalamus, skjoldbruskkirtel og biskjoldbruskkirtel, binyrer og æggestokke samt prostata.
 
 
Modul 4
Skelettet, musklerne og nervesystemet samt specialpunkter
Repetition af zoner fra modul 3.
Hele skelettet, musklerne og specialpunkter for f.eks. nervesystemet, muskelzoner, vagusnervens betydning for fordøjelsen samt diverse akupunkturpunkter, som kan behandles i kombination med zoneterapi.
 
 
Modul 5-9

Træne, træne, træne og øve, øve, øve på udefrakommende klienter samt skriftlig og praktisk eksamen.

Efter de ni zoneterapi-moduler har du således bl.a. lært om:
 den grundlæggende zoneterapi
 fordøjelsen
 luftvejene
 immunsystemet
 urinvejene
 kredsløbet
 det endokrine system
 skelettet
 musklerne
 nervesystemet
 specialpunkter
 
 
Zoneterapi-eksamen
Træning med ikke-kendte klienter, hvor du skal gennemføre en hel konsultation på tid. Du bliver øvet i at sammensætte en behandlingsplan for din klient, så vedkommende får så god effekt af zoneterapien som muligt. Alt sammen under supervision af en underviser.
Der er én skriftlig eksamen og én praktisk-mundtlig eksamen. Til den praktisk-mundtlige eksamen bliver du eksamineret af din underviser i zoneterapi, en underviser fra biopat/naturopath-uddannelsen og en censor indenfor zoneterapi, der er uafhængig af Institut for Biologisk Medicin. Begge eksamener foregår på Institut for Biologisk Medicin.
Du modtager dit endelige eksamensbevis som zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin, når du har bestået eksamenerne i de biopatiske/naturopatiske fag samt anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS). 
 
Læs mere om de biopatiske fag/moduler her og læs mere om AFS her
 
 
Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, fx fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!
 
 
OBS: Udvidelse af de zoneterapeutiske og biopatiske/naturopatiske moduler er obligatoriske, fordi vi er altid i forvandling og udvikling 
 
To gange om året, pr. 1. august og 1. januar, kan du møde nyt undervisningsmateriale i zoneterapien og i de biopatiske/naturopatiske fag. Det kan være som følge af fx ny forskning eller ny lovgivning. Det kan betyde, at et fag, som du er i gang med, bliver udvidet med nyt materiale. Det nye materiale vil herefter være en del af den obligatoriske undervisning og være en del af din kommende eksamen. Skulle du have bestået et fag, hvor der efterfølgende er kommet nyt undervisningsmateriale, er det dit ansvar at sætte dig ind i det nye undervisningsmateriale.