Anatomi, fysiologi & sygdomslære

For at blive færdiguddannet biopat/naturopath ibm, zoneterapeut ibm, urteterapeut ibm eller naturopath imt, så skal du have bestået faget anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS).
Du kan i Roskilde tage undervisningen i AFS imens du læser en af vores andre uddannelser. For vores studerende giver det meget mening at læse AFS samtidigt med vores andre uddannelser da det giver en større indsigt i klientens behandling og hvordan samt hvorfor “noget” virker i kroppen.
 
AFS er et vigtigt fundament i forståelsen af biopati/naturopati for at kende den menneskelige krop.
 
SKAT og Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for timetal, så du kan blive hhv. momsfritaget og RAB-registreret (de to forordninger kan du også læse om her på hjemmesiden). Men vi har valgt at bringe det et skridt videre end de fleste andre. I en ny form, hvor du ikke skal gå online og klare det hele selv, men omvendt kan slippe for at møde op uge efter uge i til undervisning på Institut for Biologisk Medicin.
Ved at inddrage film, webinarer, studieanvisninger, gruppearbejde og enetimer og ikke mindst at binde en sløjfe til uddannelsens øvrige fag, bliver en ellers til tider tung viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære til en spændende rejse gennem kropp
Vores undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære (i daglig tale forkortet AFS) er opbygget af 4 semestre og løber over 2 år på følgende måde:
 
Du får udleveret en studieanvisning til bøgerne – Hånden på hjertet – anatomi og fysiologi samt Hånden på hjertet – sygdomslære.
I studieanvisningen er der som supplement til spørgsmål og hovedopgaver flere små film, som guider dig gennem relevant stof. Begynder du på biopatstudiet fx i foråret 2022, så vil det første halvår være en introduktion til celle- og vævslære samt muskler, hvorefter kredsløb, hjerte samt bevægeapparatet bliver gennemgået med tilhørende sygdomslære. Filmene i studieanvisningerne handler om netop disse emner. Begynder du på et andet tidspunkt, vil det være andre organsystemer, du starter op med. Det hele er meget logisk, når du først er kommet i gang.
 
Når du har set filmene og løst opgaverne i studieanvisningen, er du parat til at møde op til undervisningen, som foregår i Roskilde på tre udvalgte fredage i januar-april. Her vil underviseren gennemgå den del af pensum, som kan være svær at læse selv.
 
Du løser dine hovedopgaver og sender dem til rettelse hos underviseren.
 
Herefter er du parat til at deltage på et aftenwebinar, hvor der er repetition af det stof, du lige har været igennem, som en forberedelse til eksamen. Senere på aftenen bindes sløjfen til biopatien/naturopatien. Her gennemgås nemlig de sygdomme, som er relevante tilsat al den biopatiske/naturopatiske viden.
 
 
Nu er du parat til eksamen, som er en skriftlig eksamen.
 
Derefter begynder endnu et semester.
 
Vil du vide mere om AFS hos os, så send os en mail på: