Vi er stolte af at være én af landets største teoretiske og praktiske uddannelser indenfor forebyggende sundhed og komplementær tankegang og behandling.

Du klædes på til at kunne arbejde med klienter med mange forskellige problemstillinger. Du lærer også at se, hvornår vi som biopat/naturopath ibm ikke kan gøre den store forskel og derfor skal henvise til andre professionelle behandlere. Med andre ord lærer du at danne netværk til andre behandlere – ”etablerede som komplementære” og du lærer at opdage, hvor vi som fag har nogle begrænsninger fx, hvis der er brug for en kiropraktor, en osteopat, en akupunktør eller anden professionel behandler som fx ortopædkirurg, hals-øre-næselæge osv.

Uddannelsen tager tre til fem år, men du kan gøre det på to år, hvis du er hurtig

I respekt for dine kommende klienter og i dit øvrige virke som biopat og naturopath ibm, skal der være tid til at have klienter hjemme. Der skal være tid til at fordybe sig og til ikke kun få en praktisk tilgang til fx ernæring og kostplaner.

Du skal have både en praktisk og teoretisk tilgang, hvor du gør brug af dine erfaringer fra dit eget liv og anvender dine erfaringer overfor andre mennesker.

To år eller flere år?
På Institut for Biologisk Medicin kan du selv tilrettelægge din studietid

Du kan færdiggøre uddannelsen på to år ved at tage alle webinarer og undervisning både i Ry (lørdage og søndage) og i Roskilde (torsdag og fredage).

Det er jo ikke lige meget, om man bor på Grønland eller i Spanien, hvad klima og kostvaner angår

Vores studerende kommer fra alle egne af verden, og det afspejles også i uddannelsen gennem den specifikke rådgivning, du skal videregive til dine klienter.

Vi lægger vægt på, at du ikke kun kender fx forskellige kosttrends, men også forstår, hvorfor vi grundet vores genetiske ophav og vores liv generelt set ikke kan spise den samme kost alle sammen. At blive veganer kan være let for nogen, mens andre skal fortsætte med at spise kød.

Kostvariationer lærer du om på studiet, ligesom du lærer meget specifikt, hvordan du kan rådgive dine klienter individuelt.

 

Enetimer via mail, videoer og det sidste nye konferencesystem

Vi arbejder gennem studieanvisninger, undervisning med fremmøde og eneundervisning, som foregår gennem mail-korrespondance og konferencesystemer, hvor vi kan se hinanden, og vi underviser via andre moderne undervisningsmetoder.

Du vil møde studerende med forskellige baggrunde. Mange kommer fra universitet, andre er måske i forvejen fitnessinstruktører, ernæringsterapeuter eller zoneterapeuter. Og nogen træder måske for første gang ind i den mere komplementære verden. Med andre ord, er der plads til alle.

 

Der er således plads til dig, der er studievant og til dig, der sjældent læser bøger eller dig, hvor det er mange år siden, at du har gået i skole.
Den ældste studerende er 76 år, den yngste er 21 år.
 
Institut for Biologisk Medicin – stedet, hvor vi bygger broer. 

INSTITUTTETS LEDELSE

MARIANNE PALM

Ejer Institut for Biologisk Medicin og er skoleleder af instituttet sammen med Dinna Trehøje.

 
Uddannet bl.a. biopat/naturopath ibm, phytoterapeut og psykoterapeut.
 
Marianne Palm er ejer og redaktør på magasinet sund-forskning, der udkommer 6 gange årligt. Derfor følger Institut for Biologisk Medicin konstant med tiden og forskningen, da Mariannes videnskartotek bliver større og større dag for dag.  
 
Marianne er derudover formand i Amputationsforeningen.
 
Underviser i biopatiens grundprincipperphytoterapi (som en del af reguleringsterapi), klientpsykologi og klientpraktik.
 
Derudover er det Marianne Palm, som de studerende har den tætte mailkorrespondance med undervejs i studiet, da hundredvis af hovedopgaver skal forbi inden Marianne inden en eksamen kan tilgås.

DINNA TREHØJE

2024 — På barsel

Skoleleder af Institut for Biologisk Medicin sammen med Marianne Palm. Dinna har arbejdet på skolen siden 2018.
 
Dinna er uddannet Cand.psych, biopat/naturopath ibm og zoneterapeut ibm.
 
Underviser på klientpsykologi og klientpraktik samt overbygningsuddannelserne Support & Care – Kræft og Support & Care – Autoimmune Sygdomme.  

GUNHILD REUMERT

Gunhild Reumert er uddannet biokemiker, akupunktør, og med i den faglige ledelse på Institut for Biologisk Medicin.

 
Etiske Regler for Institut for Biologisk Medicin

 

Institut for Biologisk Medicins vision er at uddanne biopater og naturopater i biologisk medicin på et fundament af viden, så den studerende får de kompetencer, der skal til for at fungere som katalysator for deres klienter. Endvidere får de også den viden, der skal til for at kunne arbejde som konsulent f.eks. i firmaer, der handler med kosttilskud og fødevarer.

 

IfBMs medarbejdere er i konstant udvikling og efteruddannelse, hvilket afspejler sig i den løbende udvikling og inkorporering af nye lærebøger, kompendier og studieanvisninger m.m.

 

Vi klæder de studerende på til en dybere forståelse for komplementære tilgange til anatomi, fysiologi og sygdomslære og uddanner de studerende i de fag, som er beskrevet i vores curriculum og pensumplan.

 

Vi holder en høj etisk standard ved at bygge bro til det etablerede samfund og uddanner studerende til et højt niveau af rummelighed og næstekærlighed til gavn for klienter og det omgivende samfund.

 

Vi sikrer gennem årssamtaler, hovedopgaver, deleksaminer og den afsluttende eksamen en høj faglig viden hos den enkelte studerende.

 

Vi imødekommer vores studerendes individuelle behov i det omfang, det er nødvendigt og yder hjælp og støtte til de studerende, som ikke er studievante eller har andre udfordringer psykisk, socialt og økonomisk.

 

Vi er meget agtpågivende i forhold til sekterisme, fanatisme og rigiditet i postulater om sundhed.

 

De studerende bliver i høj grad undervist i andre behandlingsformer og lærer at henvise til andre typer af behandlere, når det skønnes nødvendigt, ligesom vi gennem årssamtaler til stadighed søger at hjælpe studerende til eventuelle andre studier, hvis det for den studerende eller os er mere hensigtsmæssigt.