Uddannelsen til biopat/naturopath ibm, zoneterapeut ibm og manuel terapeut ibm på Institut for Biologisk Institut opfylder kravene fra Sundhedsstyrelsen om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner. Dette krav opfylder Institut for Biologisk Medicin med 969 timer altså hele timer og ikke lektioner på 45 minutter. Vi opgør dog ikke vores pensum i lektioner men i timer, og vores pensum er meget større, end hvad et timetal fremviser, da vores uddannelse i høj grad har en teoretisk tilgang med kompendier, studieanvisninger og andre moderne undervisningsmetoder.
Ønsker du at se, hvordan alle undervisningstimerne er fordelt, kan du downloade vores PDF-FIL, hvor alle detaljerne er samlet ét sted.

Om uddannelsens ombygning i forhold til f.eks. e-learning, KLIK HER


Kan jeg blive registreret som alternativ behandler – RAB godkendt

Ja, det kan du. RAB-godkendelsen er en beskyttet titel og må kun benyttes af behandlere, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav om bl.a. kvalificeret uddannelse, god etik samt god klinisk praksis. Selve RAB-godkendelsen opnås gennem en relevant forening og det er denne, der skal stille betingelse om opretholdelse af Sundhedsstyrelsens krav til selve uddannelsen. Er alt på plads, kan man vælge at blive Registreret Alternativ Behandler.

RAB-registeringen for biopater/naturopater ibm kræver medlemsskab af “Praktiserende Biopater og Naturopather”, som står for registreringen.
Du kan søge om RAB-registrering som zoneterapeut ibm og manuel terapeut ibm ved nogle af de andre foreninger – snak med de forskellige foreninger for at finde den rette forening til dig.

​I forhold til selve uddannelsen opfylder skolen de lektionskrav som er gældende ift. Sundhedsstyrelsen. Læs paragraf 10 om Sundhedsstyrelsens uddannelses- og eksamenskrav i forhold til registreringsordningen for alternative behandlere HER.

Lønsumsregistrering

Lønsum hører ind under SKAT, men kravene er stort set de samme i forbindelse med RAB-godkendelsen. Eneste forskel er, om du har taget en eksamen online eller ej i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Læs gerne mere HER, hvor du også finder mange andre interessante oplysninger i fanen til venstre i forhold til at være lønsumsregistreret som alternativ behandler. 

 

Momsfritagelse

Du kan søge om at blive momsfritaget fra SKAT. Du vil være momsfritaget pga. det høje antal undervisningslektioner, men også fordi du arbejder med klienter, der kan have en medicinsk diagnose fra lægen. Hvis du i stedet arbejder med velvære, skal du betale moms. Du kan få reglerne fra Institut for Biologisk Medicin, når du deltager i den afsluttende klientpraktik.