Det Naturopatiske Løfte

Dette løfte gælder for den studerende under hele studietiden. Hvis Det Naturopatiske Løfte vurderes ikke at blive overholdt i løbet af studietiden kan det medføre bortvisning fra Institut for Biologisk Medicin. Til den afsluttende eksamen som naturopat imt underskrives Det Naturopatiske Løfte på ny i nærvær af censor og skolens ledelse.

Ved at underskrive løftet erklærer man sig enig i brugen af titlen Naturopat imt uddannet på Institut for Biologisk Medicin.

  • at jeg i mit virke som praktiserende Naturopath imt vil anvende mine kundskaber med flid og omhu og til gavn for mine medmennesker og til gavn for samfundet
  • at jeg ikke vil forskelsbehandle mine klienter i forhold til deres sociale status og, at jeg ikke vil ytre mig til skade for mine klienter eller mit fag – at jeg vil søge ny viden og forskning samt forbedre min kunnen i de tilfælde, hvor det er relevant, og jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de anordninger og bestemmelser, som er skabt af Institut for Biologisk Medicin og den/de foreninger, som er skabt ud fra Institut for Biologisk Medicin eller i samarbejde hermed
  • at jeg har pligt til at henvise til andre behandlere, når dette er relevant uanset økonomisk gevinst og, at jeg altid vil have klientens helbred som førsteprioritet og derved alene tage det fulde hensyn til klientens behov
  • at jeg altid vil søge den bedste løsning for mine medmennesker
  • at jeg er opmærksom på at tydeliggøre overfor min klient, at hvis jeg vælger at sælge produkter eller ydelser, kan disse aldrig kan være en del af mit virke som Naturopath imt at jeg er bevidst om, at jeg altid vil optræde værdigt som manuel terapeut og, at jeg bør ophøre med at bruge titlen manuel terapeut, hvis jeg i min adfærd skader klienter, kollegaer eller fagets omdømme og, at jeg med min underskrift og håndsrækning på dette løfte er bevidst om, at Etisk Råd ved Institut for Biologisk Medicin kan fratage mig retten til at anvende titlen.