Undervisning og vejledning

En privat uddannelse i zoneterapi kombineret med biopati/naturopati

Uddannelse til zoneterapeut er en privat uddannelse. Der gives kun kommunalt tilskud til uddannelsen, hvis der er bestemte forhold, der taler for det f.eks. revalidering eller genuddannelse.

En privat uddannelse, som den studerende selv skal betale, skaber nogle begrænsninger økonomisk og praktisk. Derfor har vi skrabet al overflødig viden væk og koncentrerer os om det vigtigste: at gøre dig til en seriøs behandler. Vi giver dig også redskaber til, hvordan du selv kan opsøge og vurdere ny viden med et kritisk og åbent sind.

En hverdag som studerende

Når du begynder på et fag/modul indenfor biopatien/naturopatien, vil du oftest kunne downloade en studieanvisning og finde et tilhørende kompendium eller en tilhørende bog fra litteraturlisten. I studieanvisningen vil du finde en nøjagtig beskrivelse af, hvordan du skal læse kompendiet eller bogen. Studieanvisningen hjælper dig også til senere at kunne fordybe dig i de områder, du brænder mest for.

Du vil blive fortrolig med bl.a. følgende begreber i studieanvisningerne, der fører dig den lige vej til viden:

  • Læs – bliv klog på stoffet.
  • Studér – tilegn dig stoffet fuldt ud.
  • Fordybelse – få ekstra viden om stoffet.

Du skal tilegne dig en stor portion paratviden, så du er 100% tilstede for dine klienter. Du lærer også, hvordan du finder de bedste kilder til ny viden på nettet.

Undervisning

Der er krav om deltagelse i undervisning ved fysisk fremmøde (= lærerkonfrontationstimer) på Institut for Biologisk Medicin i Vedbæk. Der er ca. 2 undervisningsdage pr. måned. Til de zoneterapeutiske fag foregår undervisningen fredage og lørdage kl. 10-17. Til de biopatiske/naturopatiske fag foregår undervisningen torsdage og fredage kl. 10-17 (undtagen kursus i førstehjælp, som også foregår en lørdag og søndag).

Udover undervisningen foregår uddannelsen som et selvstudium via kompendier og bøger og de dertilhørende meget grundige studieanvisninger samt videooptagelser af undervisningen og ved at øve sig på zoneterapien derhjemme. Der er også stor faglig aktivitet i facebook-gruppen for studerende på Institut for Biologisk Medicin. Endvidere er der personlig hjælp og undervisning via mails og sommetider også via telefon og skype!

Der uploades desuden videooptagelser med uddybende forklaringer om relevante emner på skolens intranet, som hedder Moodle. På den måde kan du se forklaringen på f.eks. en teori, og du kan blive opdateret på den nyeste viden.

Hvis du er tilmeldt hele uddannelsen, kan du repetere et biopatisk/naturopatisk modul, så mange gange du har brug for det – helt gratis!

Lærerkonfrontationstimer

Det er ikke os, der har fundet på det lidt mærkværdige ord, som dækker over de dage, hvor du skal møde op til undervisningen på Institut for Biologisk Medicin. Det er Sundhedsstyrelsen, som står for RAB-ordningen, hvilket vil sige muligheden for at blive “Registreret Alternativ Behandler” = RAB. For at opnå en RAB-registrering skal man fysisk møde op til undervisningen.

 

Inden deltagelse i undervisningen

Det er altid en god idé at møde velforberedt til undervisningen. Vi anbefaler derfor, at du er godt i gang med at læse og studere kompendier/bøger og lave opgaver, inden du deltager i undervisningen. Til enkelte fag er der krav om, at du f.eks. har læst en bog eller deltaget i et andet fag. Det er forklaret i modulvejledningen, som du kan finde under “Uddannelsens moduler/fag”.

En stor del af selvstudiet foregår som en kontinuerlig korrespondance mellem dig og skolens ledere, idet du afleverer skriftlige hovedopgaver sideløbende med, at du arbejder dig gennem pensum. Derudover er vi meget flittige brugere af skolens facebookgruppe og mailkorrespondance, så du i høj grad kan være i kontakt med os undervejs i studiet.​

 

Midtvejsmøde med studievejleder

Èn gang om året skal du aftale et årsmøde med én fra skoleledelsen på Institut for Biologisk Institut. Her gennemgår vi forventninger og ser på, om der f.eks. skal indsættes ekstra studievejledning eller enetimer. Årsmødet vil samtidig indeholde elementer af coaching og er medregnet i de 75 lektioner nævnt under klientpsykologi. Årsmødet er obligatorisk. Du skal selv ringe og aftale en tid for årsmødet, som kan foregå via fremmøde, pr. telefon eller skype.