Undervisning og vejledning

Studér til zoneterapeut i biologisk medicin
Studér til biopat/naturopath i biologisk medicin
… Eller kombinér begge uddannelser

Vores uddannelser er private uddannelser. Der gives kun kommunalt tilskud til uddannelsen, hvis der er bestemte forhold, der taler for det f.eks. revalidering eller genuddannelse.

En privat uddannelse, som den studerende selv skal betale, skaber nogle begrænsninger økonomisk og praktisk. Derfor har vi skrabet al overflødig viden væk og koncentrerer os om det vigtigste: at gøre dig til en seriøs behandler. Vi giver dig også redskaber til, hvordan du selv kan opsøge og vurdere ny viden med et kritisk og åbent sind.

 En hverdag som studerende

Når du begynder på et fag/modul indenfor biopatien/naturopatien, får du (hvis du har købt adgang til hele uddannelsen) et USB stik hvor al materialet ligger.
I studieanvisningen vil du finde en nøjagtig beskrivelse af, hvordan du skal læse kompendiet eller bogen.
Studieanvisningen hjælper dig også til senere at kunne fordybe dig i de områder, du brænder mest for.

Du vil blive fortrolig med bl.a. følgende begreber i studieanvisningerne, der fører dig den rette vej til viden:

  • Læs – bliv klog på stoffet.
  • Studér – tilegn dig stoffet fuldt ud.
  • Fordybelse – få ekstra viden om stoffet.

Du skal tilegne dig en stor portion paratviden, så du er 100% tilstede for dine klienter. Du lærer også, hvordan du finder de bedste kilder til ny viden på nettet.

Undervisning

Der er krav om deltagelse i undervisning ved fysisk fremmøde (= lærerkonfrontationstimer) på Institut for Biologisk Medicin i Dragør eller i Ry.  Der er ca. 2 undervisningsdage pr. måned. Til de zoneterapeutiske fag foregår undervisningen fredage og lørdage kl. 10-17 i Dragør.

Til de biopatiske/naturopatiske fag foregår undervisningen torsdage og fredage kl. 10-17 (undtagen kursus i førstehjælp, som også foregår en lørdag og søndag).

Udover undervisningen foregår uddannelsen som et selvstudium via kompendier og bøger og de dertilhørende meget grundige studieanvisninger samt videooptagelser af undervisningen og ved at øve sig på zoneterapien derhjemme. Der er også stor faglig aktivitet i facebook-gruppen for studerende på Institut for Biologisk Medicin. Endvidere er der personlig hjælp og undervisning via mails og sommetider også via telefon og skype!

Vi afholder masser af webinarer henover skolens konferencesystem, som også indgår i den linksamling, du modtager med jævne mellemrum, hvis du ikke lige har haft mulighed for at deltage på selve konferencen.

Du kan altid repetere det eller de moduler, du har betalt for.

Lærerkonfrontationstimer

Det er ikke os, der har fundet på det lidt mærkværdige ord, som dækker over de dage, hvor du skal møde op til undervisningen på Institut for Biologisk Medicin. Det er Sundhedsstyrelsen, som står for RAB-ordningen, hvilket vil sige muligheden for at blive “Registreret Alternativ Behandler” = RAB. For at opnå en RAB-registrering skal man fysisk møde op til undervisningen

Inden deltagelse i undervisningen

Det er altid en god idé at møde velforberedt til undervisningen. Vi anbefaler derfor, at du er godt i gang med at læse og studere kompendier/bøger og lave opgaver, inden du deltager i undervisningen. Til enkelte fag er der krav om, at du f.eks. har læst en bog eller deltaget i et andet fag. Det er forklaret i modulvejledningen, som du får på USB stikket.

En stor del af selvstudiet foregår som en kontinuerlig korrespondance mellem dig og skolens ledere, når du afleverer skriftlige hovedopgaver sideløbende med, at du arbejder dig gennem pensum. Derudover er vi meget flittige brugere af skolens facebookgruppe og mailkorrespondance, så du i høj grad kan være i kontakt med os undervejs i studiet.​ Vi er meget ofte til at få fat på, du skal huske at række ud efter hjælp undervejs.

Midtvejsmøde med studievejleder

Èn gang om året skal du aftale et årsmøde med én fra skoleledelsen på Institut for Biologisk Institut. Her gennemgår vi forventninger og ser på, om der f.eks. skal indsættes ekstra studievejledning eller enetimer. Årsmødet vil samtidig indeholde elementer af coaching og er medregnet i de 75 lektioner nævnt under klientpsykologi. Årsmødet er obligatorisk. Du skal selv ringe og aftale en tid for årsmødet, som kan foregå via fremmøde, pr. telefon eller skype.

Studér hvorend du bor

Uanset hvor du bor i verden, kan du studere til biopat/naturopath ibm på Institut for Biologisk. Naturopath-titlen er den internationale betegnelse, mens biopat-titlen er pæredansk skabt af Kurt Winberg Nielsen sidst i 1970’erne.


Bor du i udlandet?

Så kan du her læse al pensum og tage de skriftlige eksamener, og du skal blot til Danmark for at deltage i den fysiske undervisning – de såkaldte lærerkonfrontationstimer – og den afsluttende mundtlige eksamen.

Du kan dog også sagtens tage biopat/naturopath-uddannelsen uden at deltage i den fysiske undervisning, så kan du blot ikke praktisere i Danmark, hvor vi følger de regler, som er udstukket af den danske Sundhedsstyrelse. Mange af lærerkonfrontationstimerne er filmet og ligger på et USB stik som du får udleveret når du begynder på din uddannelse. Vi stiller gerne en skype- eller webinar-løsning til rådighed, så du kan være med på sidelinjen. Optimalt er det ikke, men dog bedre end ingenting, hvis du er i en situation, hvor du ikke kan komme til Dannevang og således ikke skal praktisere i Danmark.

 

Bor du i Danmark?
Skal du praktisere i Danmark, er den fysiske undervisning obligatorisk at deltage i, fordi vi selvfølgelig følger de regler, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Anatomi, fysiologi og sygdomlære

Et virkelig vigtigt fundament i forståelsen af biopati/naturopati er at kende den menneskelige krop.

SKAT og Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for timetal, så du kan blive hhv. momsfritaget og RAB-registreret (de to forordninger kan du også læse om her på hjemmesiden). Men vi har valgt at bringe det et skridt videre end de fleste andre. I en ny form, hvor du ikke skal gå online og klare det hele selv, men omvendt kan slippe for at møde op uge efter uge i til undervisning på Institut for Biologisk Medicin.
Ved at inddrage film, webinarer, studieanvisninger, gruppearbejde og enetimer og ikke mindst at binde en sløjfe til uddannelsens øvrige fag, bliver en ellers til tider tung viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære til en spændende rejse gennem kroppen.

​Vores undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære (i daglig tale forkortet AFS) er opbygget af 4 semestre på følgende måde:

Du køber bøger jf. litteraturlisten til biopat/naturopath- eller zoneterapiuddannelsen. 

Du får udleveret en studieanvisning til bøgerne.

I studieanvisningen er der som supplement til spørgsmål og hovedopgaver én eller flere små film, som guider dig gennem relevant stof. Begynder du på biopatstudiet fx i foråret 2020, så vil det første halvår være en introduktion til celle- og vævslære samt muskler, hvorefter kredsløb, hjerte samt bevægeapparatet bliver gennemgået med tilhørende sygdomslære. Filmene i studieanvisningerne handler om netop disse emner. Begynder du på et andet tidspunkt, vil det være andre organsystemer, du starter op med. Det hele er meget logisk, når du først er kommet i gang.

Når du har set filmene og løst opgaverne i studieanvisningen, er du parat til at møde op til undervisningen, som foregår i Dragør på tre udvalgte dage fredage i januar, februar og marts. Her vil underviseren gennemgå den del af pensum, som kan være svær at læse selv.

Du løser dine hovedopgaver og sender dem til rettelse hos underviseren.

Herefter er du parat til at deltage på to slags webinarer: Det ene er en repetition af det stof, du lige har været igennem, som en forberedelse til eksamen. Det andet webinar binder sløjfen til biopatien/naturopatien. Her gennemgåes nemlig de sygdomme, som er relevante tilsat al den biopatiske/naturopatiske viden. Webinarerne er på hver 4 timer og foregår enten om dagen eller om aftenen. På dette ”sløjfe-webinar” kan studerende med en sundhedsuddannelse og merit for AFS være med.

Nu er du parat til eksamen.


Vil du vide mere om AFS hos os, så send os en mail på
info(@)biologisk-medicin.dk