RAB-godkendelse

 

RAB-godkendelse

Lektioner

Uddannelsen til zoneterapeut på Institut for Biologisk Institut tager udgangspunkt i krav fra Sundhedsstyrelsen om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner. Dette krav opfylder Institut for Biologisk Medicin med 698 lektioner.

Som yderligere krav fra Sundhedsstyrelsen skal det primære fag omfatte mindst 250 lektioner. Vi har dog valgt at øge antallet af lektioner for at give de uddannede behandlere så godt et fundament som muligt. Kravet opfyldes med 310 lektioner.

Om uddannelsens ombygning i forhold til f.eks. e-learning, KLIK HER


Kan jeg blive registreret som alternativ behandler – RAB godkendt

Ja, det kan du! RAB-godkendelsen er en beskyttet titel og må kun benyttes af behandlere, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav om bl.a. kvalificeret uddannelse, god etik samt god klinisk praksis. Selve RAB-godkendelsen opnås gennem en relevant forening og det er denne, der skal stille betingelse om opretholdelse af Sundhedsstyrelsens krav til selve uddannelsen. Er alt på plads, kan man vælge at blive Registreret Alternativ Behandler. Tal med SAB, Sammenslutningen af Alternative Behandlere.
Sundhedspersonale, som i forvejen har en autorisation, f.eks. sygeplejersker, bliver ikke RAB-registreret.

RAB-registeringen kræver medlemsskab af “Praktiserende Biopater og Naturopather”, som står for registreringen.

​I forhold til selve uddannelsen opfylder skolen de lektionskrav som er gældende ift. Sundhedsstyrelsen. Læs paragraf 10 om Sundhedsstyrelsens uddannelses- og eksamenskrav i forhold til registreringsordningen for alternative behandlere.
Dette kan du se HER.

Ønsker du en redegørelse for, hvordan alle undervisnings-timerne er fordelt, kan du downloade denne PDF-FIL, hvor alle detaljerne er samlet ét sted.

Lønsumsregistrering

Lønsum hører ind under SKAT, men kravene er stort set de samme i forbindelse med RAB-godkendelsen. Eneste forskel er, om du har taget en eksamen online eller ej i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Læs gerne mere HER, hvor du også finder mange andre interessante oplysninger i forhold til at være lønsumsregistreret som alternativ behandler.