Litteratur på zoneterapistudiet

 

Udover bøger – som du kan låne på biblioteket eller købe – er der kompendier og studieanvisninger til diverse fag. De downloades i “Moodle”, som er intranettet på Institut for Biologisk Medicin.

Der kan forekomme ændringer i pensumlisten, kompendier og studieanvisninger, men disse annonceres i god tid.

Bøgerne kan bl.a. købes på Institut for Biologisk Medicin. Som studerende får du en rabat på 10%.

Se pensumlisten her.