.Info om zoneterapi-uddannelsen

[gdgallery_gallery id_gallery=”5″]

Zoneterapiens moduler og eksamen

Zoneterapiuddannelsen på Institut for Biolologisk Medicin adskiller sig fra andre zoneterapiskoler, fordi den biologiske medicin fra biopatien/naturopatien bliver inddraget på lige fod med den meget vigtige meridianlære og fem-elementsteori, som kineserne gennem 5.000 år har anvendt som deres vigtigste redskab i forståelsen af sundhed og sygdom.

Vi kombinerer således biopati/naturopati og den klassiske kinesiske sygdomsforståelse og alt sammen bliver bundet sammen om hovedfaget, zoneterapien.​

Hvad består zoneterapi-uddannelsen af?

Hos os består zoneterapidelen af 9 moduler á 2 dage med praktisk undervisning inklusiv den afsluttende eksamen. Derudover er der al teorien, hvor du efter endt uddannelse er meget tæt på også at kunne blive biopat og naturopath ibm.

Zoneterapiundervisningen på i alt ni moduler af to dage foregår fredage/lørdag eller lørdag/søndag kl. 10-17. Modulerne er opdelt i en række logiske moduler. Du lærer at udføre zoneterapi ikke kun forsvarligt, men også i et sådant omfang, at du kan rådgive og vejlede om samspillet mellem muskler og nervesystemet, og du lærer om brugen af specialpunkter til udvalgte problemstillinger. Du lærer at kombinere det hele, så din klient får et regenerationsprogram, der indeholder individuelt tilpassede kostplaner og forslag til kosttilskud og naturlægemidler.

Her på skolen – og ingen andre steder – kombinerer vi de bedste fag fra biopatien/naturopatien med den klassiske zoneterapi.

For at blive uddannet zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin skal du have bestået faget “Anatomi, fysiologi og sygdomslære” (=AFS). Dette fag læses ved siden af enten før eller samtidig med uddannelsen til zoneterapeut.

____

Prisen for zoneterapi-uddannelsen er 69.000,- excl. AFS og 79.500,- inkl. AFS, hvis du ikke allerede er studerende hos os.

For at blive uddannet zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin skal du have bestået faget “Anatomi, fysiologi og sygdomslære” (=AFS). Dette fag læses ved siden af enten før eller samtidig med uddannelsen til zoneterapeut.​

Her kan du se oversigten over fagene på zoneterapiuddannelsen med priserne på de enkelte moduler m.m.

ZONETERAPI
PRIS FOR DE FORSKELLIGE MODULER:

 

Se timetals oversigten HER

OBS! Uddannelsen består af store kompendier, studieanvisninger, bøger, film, webinarer, podcasts og ikke mindst enetimer i alle hovedfag.

DOWNLOAD modulvejledningen HER

 

Zoneterapimoduler 1-9

Modul 1

Velkomst og grundlæggende zoneterapi samt fordøjelsen.

Opvarmning af foden, venepumpeteknik og de forskellige greb, så foden er klar til behandling. Alle fordøjelsens zoner gennemgås: mund, spiserør, mavesæk, tyndtarm, lever, galde, tyktarm og endetarm.

Modul 2

Luftvejene og immunsystemet

Repetition af zoner fra modul 1.

Luftvejene og immunsystemet: mellemøre, bihuler, næse, svælg, hals, bronkier og lunger samt milt, thymus og lymfesystemet samt immunforsvar i tarmsystem og specialzoner for lymfesystemet.

Modul 3

Urinvejene, kredsløb og det endokrine system

Repetition af zoner fra modul 2.

Nyrer og blære samt hele kredsløbet og det endokrine system: hypofyse, hypothalamus, skjoldbruskkirtel og biskjoldbruskkirtel, binyrer og æggestokke samt prostata.

Modul 4

Skelettet, musklerne og nervesystemet samt specialpunkter

 

Repetition af zoner fra modul 3.

Hele skelettet, musklerne og specialpunkter for f.eks. nervesystemet, muskelzoner, vagusnervens betydning for fordøjelsen samt diverse akupunkturpunkter, som kan behandles i kombination med zoneterapi.

Modul 5-9

Træne, træne, træne og øve, øve, øve!

Efter de ni zoneterapi-moduler har du således bl.a. lært om:

▪ den grundlæggende zoneterapi

▪ fordøjelsen

▪ luftvejene

▪ immunsystemet

▪ urinvejene

▪ kredsløbet

▪ det endokrine system

▪ skelettet

▪ musklerne

▪ nervesystemet

▪ specialpunkter

 

Zoneterapi-eksamen

Træning med ikke-kendte klienter, hvor du skal gennemføre en hel konsultation på tid. Du bliver øvet i at sammensætte en behandlingsplan for din klient, så vedkommende får så god effekt af zoneterapien som muligt. Alt sammen under supervision af en underviser.

Der én skriftlig eksamen og én praktisk-mundtlig eksamen. Til den praktisk-mundtlige eksamen bliver du eksamineret af din underviser i zoneterapi, en underviser fra biopat/naturopath-uddannelsen og en censor indenfor zoneterapi, der er uafhængig af Institut for Biologisk Medicin. Begge eksamener foregår på Institut for Biologisk Medicin.

Du modtager dit endelige eksamensbevis som zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin, når du har bestået eksamenerne i de biopatiske/naturopatiske fag samt anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, fx fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

 

De biopatisk/naturopatiske fag:

Biopatiens grundprincipper og meridianlære

I biopatiens grundprincipper lærer du alle de grundlæggende principper indenfor biopatien/naturopatien koblet sammen med den østlige filosofi.

 

I meridianlære lærer du meridianerne (kroppens energibaner) at kende, så du får et mere nuanceret syn på sygdomme og, hvordan sygdom kan anskues fra både en vestlig og østlig tankegang.

Du vil fx opdage, at knæproblemer meget vel kan hænge sammen med en dårlig fordøjelse eller, at årsagerne til migræne slet ikke skal findes bag kraniet!

Begge fag er samlet vurderet til tre måneders studietid.

I Biopatiens Grundprincipper tages der udgangspunkt i kompendier og studieanvisninger til bl.a. bogen ”Sundhedshåndbogen” af Marianne Palm m.fl. (2018). I meridianlæren tages der udgangspunkt i studieanvisninger til et kompendium.

Biopatiens grundprincipper: 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm)

Meridianlære: 2 x 7 timer (Lærer: Ann Britt Larsen)

Eksamen i biopatiens grundprincipper: 3 timer

Eksamen i meridianlære: 5 timer

Ernæringsterapi

Faget er et af de store på studiet, hvor der er flere undervisningsdage. Du kan tage dem i dit helt eget tempo og i den rækkefølge, der passer til dig.

Til gengæld er det en rigtig god ide at følge alle studieanvisningerne og gøre nøjagtigt, som der står og i den rigtige rækkefølge.

Du kan godt vælge at tage det i en anden rækkefølge, men det er logisk at begynde den mundtlige undervisning med fx ”Ernæring, Frede Damgaard” og så tage de øvrige i den rækkefølge, de bliver udbudt.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Der er i alt fire deleksamener på modulet, så du ikke skal til en alt for stor eksamen til sidst.

Del 1: Grundlæggende ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Lev sundt – med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling (2016), ”Kvinder – fit, feminine og fantastiske” af Torben Bremann (2016) og ”SÅDAN!” af Anders Bach (2020).

Del 2: Fordøjelsen, fedtsyrer og mælkesyrebakterier med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Fordøjelse en fornøjelse” af Marianne Fjordgård & Eva Lydeking (2005), studieanvisning til en grundig gennemgang af fedtsyrernes opbygning og mælkesyrebakterier.

Del 3: Udvidet ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til følgende tre bøger; ”Andre boller på suppen” af Mia Damhus (2013), ”Kinastudiet” af Campbell & Campbell (2016) og ”Når diagnosen er kræft” af Inge Kellermann (2013).

 

Del 4: Mad med udgangspunkt i studieanvisninger til “Asiatiske Lækkerier” af Tom Kime (2008), ”Salattøsen” af Mette Løvbom (2016) og ”Grønne proteiner” af Lisbeth Tordendahl (2013).

Grundlæggende ernæringsterapi: 2 x 7 timer (Lærer: Frede Damgaard)

Kost og kræft 2 x 7 timer (Lærer: Inge Kellermann)

Kosttrends 1 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm og Montserrat Farré)

Fedtsyrer: 1 x 7 timer (Lærer: Rikke Agersted)

(Du skal se en undervisningsfilm om fedtsyrer af Rikke Agersted inden undervisningen og sende 5 spørgsmål 1 måned før til administration@biologisk-medicin.dk)

Eksamen i ernæring er delt i 4:

Eksamen del 1: 5 timer

Eksamen del 2: 5 timer

Eksamen del 3: 5 timer

Eksamen del 4: 5 timer

Reguleringsterapi

Her møder du for alvor al viden om produkter, urter og homøopati. Hvor ernæringskurserne tit ligger om efteråret, ligger reguleringsterapi om foråret, og derfor kan du også vælge at tage regulering før ernæring, eller ligesom du har lyst til.

Reguleringsterapi er det andet af uddannelsens to store fag, som ligesom ernæring godt kan tage et års tid at nå igennem. Reguleringsterapi består af en hel stribe af discipliner, og to af fagene, phytoterapi (læren om lægeplanter) og homøopati, er de bærende elementer i undervisningen. Dertil kommer lægemiddelære, klinisk blik og fødevaresikkerhed, hvor lægemiddellære er to dages undervisning, klinisk blik er en dag og fødevaresikkerhed en dag. Disse fag kan du tage, når du har tid og lyst og uafhængigt af alle andre fag, hvis blot du har skrevet kontrakt på hele uddannelsen (og ikke er modulstuderende).

Tilbage til de bærende elementer

Du skal begynde med phytoterapidelen, som består af phytoterapi 1, 2 og 3, som du skal se på film. Derefter er der tilstedeværelsesundervisning i phytoterapi 4 og 5. Først derefter kan du tage homøopatien, som er homøopati 1 og 2.

For både phytoterapidelen og homøopatien er det en god ide, at du er godt i gang med anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS), for lærerne går all-in på sygdomsbeskrivelser.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Reguleringsterapi har to eksamener i phytoterapidelen og den overordnede reguleringsterapi.

Kvalitetssikring og fødevaresikkerhed med Tine Krejsager handler om kvalitetssikring, e-numre, standarder og certifikater.

Lægemiddellære handler om farmakologi og den medicinske behandling af forskellige lidelser i forhold til virkningsmekanisme, potentielle bivirkninger og interaktioner.

 

I klinisk blik vil du få skærpet din observationsevne. Ydre tegn kan indikere, hvad der foregår indeni. Faget supplerer vores viden om klienten sammen med det, klienten fortæller os. Men der er ingen facitliste! Alle mennesker er forskellige og har forskellige påvirkninger samt genetiske sammensætninger med i bagagen. I klinisk blik ser vi på de mest oplagte ydre tegn, som indikerer ubalancer og bruger dem som supplement til vores vejledning. Kroppen vil blive gennemgået fra top til tå mht. ydre tegn og symptomer på sygdom eller ubalancer, og hvad det kan betyde

I reguleringsterapi tages der udgangspunkt i flere forskellige kompendier, bl.a. et kompendium i plante- og urtemonografier samt videoer. Inden Phytoterapi del 4 og 5 skal man se phytoterapi 1, 2 og 3 på film.

Derudover er der studieanvisninger til ”Kend din urt – det gode kvindeliv med naturens medicin” af Rikke Goerlich (2014) og ”Intelligente celler” af Bruce H. Lipton (2015).

Phytoterapi 1 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 2 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 3 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 4 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm & Chantelle Mclean) Phytoterapi 5 2 x 7 timer (Lærer: Marianne og Chantelle Mclean)

Homøopati 1 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Homøopati 2 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Lægemiddellære 2 x 7 timer (Lærer: Mette Saxtoft og Marianne Palm)

Fødevaresikkerhed 1 x 7 timer (Lærer: Tine Krejsager)

Klinisk blik 1 x 7 timer (Lærer: Elisabeth Berg)

Eksamen i reguleringsterapi: 2 x 5 timer

Komplementær strategi og functional medicine

Faget består af en stribe af forskellige vinkler, lige fra psykologi til muskellære. Der bliver ofte, men ikke altid, inviteret eksterne lærere ind, indimellem bruger vi dagene til fordybelse i forskning, andre gange til nogle helt anderledes og nye vinkler.

Modulet består af otte undervisningsdage, ofte som fire kurser over to dage, otte dage i alt. Pr. år! Det betyder, at hvis du er fire år om uddannelsen, så er det 32 dage i alt. Er du tre år om uddannelsen, er det 24 dage. Er du fem år om uddannelsen, er det 40 dage i alt.

Hvorfor? Fordi vi vil uddanne de allerbedste komplementære behandlere, og det kræver masser af viden. Du kan dog stykke noget af det sammen af film, som består af tidligere optagede webinarer. Det gælder især, hvis du bor i Jylland og ikke altid kan komme til Sjælland. Men det skal være undtagelsen og ikke reglen og gælder kun, hvis du er mere end fire år om uddannelsen.

Faget kan både være med og uden forberedelse. Som regel er der ingen forberedelse. Faget er uden eksamen, og du kan være med fra dag ét på uddannelsen.

Obs! Foregår hovedsageligt i Dragør!

Klientpsykologi

Bliv klogere på dine kommende klienter, bliv klogere på dig selv. Lær om kriseteorier, kommunikationsmodeller, grænsesætning, aktiv lytning, forsvarsmekanismer, brugen af mange forskellige metoder til at komme fra A til B. Det anbefales at tage modulet så tidligt i uddannelsen som muligt. Det er et sted, der skaber de bedste forudsætninger for resten af dit studie og dit senere virke som zoneterapeut.

Klientpsykologi er et 4-dages internat på Egmont Højskolen ved Odder. Du lærer om det personlige og samtidig professionelle møde mellem ”zoneterapeuten og klienten” og dine egne reaktioner i den forbindelse. Derfor kan du ikke undgå at lære noget om dig selv!

Modulet består af et 4-dages undervisningsinternat og er som regel i august måned. Faget er uden forberedelse.

Klientpsykologi har en eksamen på kun tre timer, og den er god at tage lige efter kurset.

Immunologi og symbioseterapi

I dette fag dykker vi ned i immunforsvaret og hvordan vi kan beskytte det, hvad der sker når det banale bliver livstruende, hvilke slags mikroorganismer vi står overfor mm.

Her tages der udgangspunkt i studieanvisning til ”Immunforsvarets nye ABC – Bekæmp infektioner, allergier og inflammationer” af Pernille Lund (2012).

Ud over det skriftlige materiale, som er på alle vores hovedfag, er der et eller flere webinarer med Eva Lydeking i dette omfangsrige fag. Eva bor i Afrika, og derfor er det ikke muligt med fysisk fremmøde. Derudover vil du undervejs i studiet møde masser af symbioseterapi på fx de komplementære strategidage.

Faget afsluttes med skriftlig eksamen og skal være klaret i god tid før den afsluttende eksamen.

Eksamen i immunologi og symbioseterapi: 5 timer

Øreakupunktur

I følge den klassiske øreakupunktur, som især stammer fra Kina og den franske læge Nogier, kan vi ved tryk eller nåle behandle forskellige organer og organsystemer. Det ydre øre tegner et spejl af kroppens indre tilstand og ved at udvælge et eller flere punkter, kan vi skabe en støtteterapi til de øvrige behandlingsmuligheder, vi anvender som zoneterapeuter.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. To dage med introduktion til øreakupunktur i et omfang, så du efterfølgende kan praktisere øreakupunktur for zoneterapeuter. Viden fra undervisningen kan bruges under klientpraktik-forløbet og kan være en praktisk del i forbindelse med den afsluttende eksamen.

Der vil være udgifter til indkøb af materiale bl.a. nåle.

Fascielære

I faget lærer du om sammenhængen mellem kroppens mange dele. Vores skelet, muskler og sener er omgivet af tynde hinder af mere eller mindre fast bindevæv, som kaldes fascier.

Her er kurset, hvor du kort og godt (måske) får en forklaring på, hvorfor alt det vi gør har en virkning? Fascierne som ligger som en pølsehinde rundt om alle vores muskler og binder dem sammen som pølser på en snor, taler sammen og det er helt vidunderlig brugbar viden, når vi skal forklare, hvorfor vi kan behandle en højre fod og få en virkning i venstre skulder. Gennem film og små øvelser får du indblik i en mikroskopisk verden, hvor lymfesystem, bindevæv og fasciekæder bliver bundet sammen i et fantastisk – og nu forståeligt – univers.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen. Viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære er en fordel. Modulet består af 1 x 1 dags undervisning.

Førstehjælp

Kurset giver dig læring i førstehjælp i forskellige sammenhænge. Kurset afsluttes med en test, og du får et bevis, som også kan bruges i andre sammenhænge. Beviset er gældende i 2 år, hvorefter der skal tages et kortere opdateringskursus (= re-certificering) for at vedligeholde beviset.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning.

Eksamen i de biopatiske/naturopatiske fag

Der er indlagt skriftlige delprøver/eksamener undervejs i de fleste biopatiske/naturopatiske fag. Du kan tage disse eksamener, når du har fået godkendt dine hovedopgaver, som er en del af studieanvisningerne. Der er studieanvisninger, som guider dig igennem pensum i de fag, hvor der er en eksamen. Disse eksamener er dit og vores kontrolsystem af, at du har tilegnet dig al den viden, der er nødvendig for at blive zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin. En skriftlig eksamen i et biopatisk/naturopatisk fag foregår online, når det passer dig!

Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, fx fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

Udvidelse af de zoneterapeutiske og biopatiske/naturopatiske moduler er obligatoriske, fordi vi er altid i forvandling og udvikling MODULVEJLEDNING Zoneterapeut ibm

Side 9 af 9

To gange om året, pr. 1. august og 1. januar, kan du møde nyt undervisningsmateriale i zoneterapien og i de biopatiske/naturopatiske fag. Det kan være som følge af fx ny forskning eller ny lovgivning. Det kan betyde, at et fag, som du er i gang med, bliver udvidet med nyt materiale. Det nye materiale vil herefter være en del af den obligatoriske undervisning og være en del af din kommende eksamen. Skulle du have bestået et fag, hvor der efterfølgende er kommet nyt undervisningsmateriale, er det dit ansvar at sætte dig ind i det nye undervisningsmateriale,

 

Litteraturliste

Udover bøger – som du kan låne på biblioteket eller købe – er der kompendier og studieanvisninger til diverse fag. De sendes til dig via wetransfer når du starter som studerende på Institut for Biologisk Medicin.

Der kan forekomme ændringer i pensumlisten, kompendier og studieanvisninger, men disse annonceres i god tid.

Bøgerne kan bl.a. købes på Institut for Biologisk Medicin. Som studerende får du en rabat på 10%.

Se og download litteraturliste HER

 

Vi holder den lave pris og det høje faglige niveau – med eller uden AFS!

Uddannelsen til biopat/naturopath ibm koster fra kr. 59.000,00 – 79.500,00 kr. alt efter hvilken betalingsmetode du vælger og om du skal have AFS (anatomi, fysiologi og sygdomslære) eller ej.

Der er tre betalingsmuligheder for uddannelsen uden AFS:

1. Du betaler uddannelsen på én gang, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 59.000,00 (spar 10.000 kr.).
2. Du betaler kr. 10.000 som 1. afdrag og afdrager herefter kr. 1000 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 64.000,00 (spar 5.000 kr.).
3. Du afdrager kr. 1.000 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 69.000,00.

Der er ligeledes tre betalingsmuligheder for uddannelsen med AFS:

1. Du betaler uddannelsen på én gang, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 69.500,00 (spar 10.000 kr.).
2. Du betaler kr. 10.000 som 1. afdrag og afdrager herefter kr. 1.150 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 74.500,00 (spar 5.000 kr.).
3. Du afdrager kr. 1.150 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 79.500,00.

Hvis du i forvejen er uddannet biopat/naturopath ibm eller under uddannelse til biopat/naturopath ibm, er der naturligvis en rabat i forhold til også at uddanne dig til zoneterapeut. Skriv til os!

Har du spørgsmål til uddannelserne kontakt os på:
info@biologisk-medicin.dk