Om instituttet

 

Om Institut for Biologisk Medicin​

Funktionel medicin – et nyt ord for en ældre dansk uddannelse

Institut for Biologisk Medicin har eksisteret siden sidst i 70´erne, hvor Kurt Winberg Nielsen grundlagde den første skole i biopati. Skolen har siden da haft mange forskellige navne, men kernen i uddannelserne til biopat/naturopath ibm og zoneterapeut er stadig den biologiske medicin og den holistiske tilgang til sundhed og sygdom.
I USA vinder functional medicine – og på dansk funktionel medicin – frem som en behandlingsstrategi, hvor holistisk-tænkende læger m.fl., ligesom os, har et ønske om at finde årsagerne bag sygdom.
Det er glædeligt, at den brobygning, vi på skolen altid har søgt, nu ser ud til at vinde indpas også her i Danmark.

 

Vi er ganske interaktive

Pt. er der 220 studerende på instituttet, som skaber et levende sted at være! Det ses bl.a. på den store aktivitet på skolens facebookside. Facebook er en vigtig del af dit studie! Det er her, vi udveksler de hurtige erfaringer, bliver klogere på de nyeste studier og inspirerer hinanden til at blive en bedre behandler.

 

Du kan først blive medlem af skolens facebookside, når du har underskrevet kontrakten.

 

Vi bruger “nemtilmeld”. Det er her du til- og framelder dig undervisningen. Du får adressen til siden i din velkomstmail når du melder dig til uddannelsen. Alt materialet til uddannelsen dvs. studieanvisninger og kompendier mm. får du udleveret på en USB stik. Der vil dog også være bøger som du selv skal skaffe udover.

​​

Etiske Regler for Institut for Biologisk Medicin

Instituttets vision er at uddanne biopater og naturopather i biologisk medicin på et fundament af viden, så den studerende får de kompetencer, der skal til for at fungere som katalysator for sine klienter. Endvidere får de studerende også den viden, der skal til for at kunne arbejde som konsulent fx i firmaer, der handler med kosttilskud og fødevarer.

 

Skolens medarbejdere er i konstant udvikling og efteruddannelse, hvilket afspejler sig i den løbende udvikling og inkorporering af nye lærebøger, kompendier, studieanvisninger m.m.

 

Vi klæder de studerende på til en dybere forståelse for komplementære tilgange til anatomi, fysiologi og sygdomslære og uddanner de studerende i de fag, som er beskrevet i vores curriculum og pensumplan.

 

Vi holder en høj etisk standard ved at bygge bro til det etablerede samfund og uddanner studerende til et højt niveau af rummelighed og næstekærlighed til gavn for klienter og det omgivende samfund.

 

Vi sikrer gennem årssamtaler, delprøver og den afsluttende eksamen en høj faglig viden hos den enkelte.

 

Vi imødekommer vores studerendes individuelle behov i studiesituationen, i det omfang det er nødvendigt og yder hjælp og støtte til de studerende, som ikke er studievante eller har andre udfordringer psykisk, socialt og økonomisk.

 

Vi er meget agtpågivende i forhold til sekretisme, fanatisme og rigiditet i postulater om sundhed.

 

De studerende bliver i høj grad undervist i andre behandlingsformer og lærer at henvise til andre typer af behandlere, når det skønnes nødvendigt, ligesom vi gennem årssamtaler til stadighed søger at hjælpe studerende til eventuelle andre studier, hvis det for den studerende eller os er mere hensigtsmæssigt.

 

Kærlig hilsen
Marianne Palm, faglig leder af Institut for Biologisk Medicin