.Undervisning og vejledning

 

Undervisning og vejledning

En privat uddannelse i komplementær medicin

Uddannelsen til biopat/naturopath ibm er en privat uddannelse. Der gives kun kommunalt tilskud til uddannelsen, hvis der er bestemte forhold, der taler for det f.eks. revalidering eller genuddannelse.

En privat uddannelse, som den studerende selv skal betale, skaber nogle begrænsninger økonomisk og praktisk. Derfor har vi skrabet al overflødig viden væk og koncentrerer os om det vigtigste: at gøre dig til en seriøs behandler i komplementær medicin. Vi giver dig også redskaber til, hvordan du selv kan opsøge og vurdere ny viden med et kritisk og åbent sind.

En hverdag som studerende

Når du begynder på et fag/modul, vil du oftest kunne downloade en studieanvisning og finde et tilhørende kompendium eller en tilhørende bog fra litteraturlisten. I studieanvisningen vil du finde en helt nøjagtig beskrivelse af, hvordan du skal læse kompendiet eller bogen. Studieanvisningen hjælper dig også til senere at kunne fordybe dig i de områder, du brænder mest for.

Du vil blive fortrolig med bl.a. følgende begreber i studieanvisningerne, der fører dig den lige vej til viden:

 

Læs – bliv klog på stoffet.

Studér – tilegn dig stoffet fuldt ud.

Fordybelse – få ekstra viden om stoffet.

Du skal tilegne dig en stor portion paratviden, så du er 100% tilstede for dine klienter. Du lærer også, hvordan du finder de bedste kilder til ny viden på nettet.

​​

Undervisning

Der er krav om deltagelse i undervisning ved fysisk fremmøde (= lærerkonfrontationstimer). Der er ca. 2 undervisningsdage pr. måned. I Vedbæk foregår undervisningen torsdage og fredage fra kl. 10-17 (undtagen kursus i førstehjælp, som foregår i en weekend). I Ry foregår undervisningen lørdage og søndage fra kl. 10-17.

Vi afholder et undervisningswebinar den første onsdag i hver måned kl. 20-22. Indholdet relaterer sig til og uddyber den fysiske undervisning. Udover undervisningen foregår uddannelsen som et selvstudium via kompendier og bøger med tilhørende meget grundige studieanvisninger samt undervisningsoptagelser. Der er også stor faglig aktivitet i vores facebook-gruppe kun for studerende. Endvidere er der hjælp at hente hos vores meget dygtige mentorer og ikke mindst også hos de faglige ledere.

Der uploades desuden videooptagelser med uddybende forklaringer om relevante emner på skolens intranet, som hedder Moodle. På den måde kan du se forklaringen på f.eks. en teori, og du kan blive opdateret på den nyeste viden.

Hvis du er tilmeldt hele uddannelsen, kan du repetere et modul, så mange gange du har brug for det – helt gratis!

Lærerkonfrontationstimer

Det er ikke os, der har fundet på det lidt mærkværdige ord, som dækker over de dage, hvor du skal møde til den fysiske undervisning. Det er Sundhedsstyrelsen, som står for RAB-ordningen, hvilket vil sige muligheden for at blive “Registreret Alternativ Behandler” = RAB. For at opnå en RAB-registrering skal man således fysisk møde op til undervisningen.

 

Inden deltagelse i undervisningen

Det er altid en god idé at møde velforberedt til undervisningen. Vi stiller derfor til nogle moduler krav og har til andre moduler anbefalinger i forhold til at være forberedt til undervisningen.

En stor del af selvstudiet foregår som en kontinuerlig korrespondance mellem dig og skolens ledere, idet du afleverer skriftlige hovedopgaver sideløbende med, at du arbejder dig gennem pensum. Derudover er vi meget flittige brugere af skolens facebookgruppe og mailkorrespondance, så du i høj grad kan være i kontakt med os undervejs i studiet.​

 

Midtvejsmøde med studievejleder

Èn gang om året skal du aftale et årsmøde med én fra skolens ledelse. Her gennemgåes dit studie, så vi sikrer os at du er på rette spor og ellers finder vi ud af om der fx skal indsættes ekstra studievejledning eller enetimer. Årsmødet vil samtidig indeholde elementer af coaching og er medregnet i de 75 lektioner nævnt under klientpsykologi. Årsmødet er obligatorisk.