.Info om biopat-uddannelsen

 

[gdgallery_gallery id_gallery=”11″]

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid. Vi anbefaler ikke, at du gør det hurtigere end 2 år. Har du brug for at udskyde uddannelse af én eller anden årsag, vil det være muligt at tage uddannelsen på 5 år. I det tilfælde kan vi bede dig om at gentage enkelte fag som genopfriskning – uden, at det koster dig ekstra!

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid.

Alle de teoretiske moduler er bygget op af kompendier, studieanvisninger, bøger og undervisning i Ry eller Dragør.

Nedenfor kan du læse om modulerne/fagene. Der indgår bl.a. kompendier og bøger med tilhørende studieanvisninger samt undervisningsoptagelser, undervisning med faglærere, gruppearbejder og webinarer. Du bliver guidet godt og grundigt gennem hele studiet!

De fleste moduler har en skriftlig online eksamen, som du kan tage i ro og mag hjemme hos dig selv.​ Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, f.eks. fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

BIOPAT/NATUROPATH IBM
PRIS FOR DE FORSKELLIGE MODULER:

Gennemgang af uddannelsen
DOWNLOAD nyeste modulvejledning her

Uddannelsen består af en del fag, hjemmeopgaver, hovedopgaver, journalskrivning og evt. én frivillig selvstændig afsluttende hovedopgave. Der er skriftlige online-eksamener undervejs i de enkelte fag og én afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen.

Der skelnes mellem grundfag og overbygning.

 

Studiecafe

Vil du gerne have specifik vejledning, så skriver du blot til skolen – administration@biologisk-medicin.dk. Ellers vil vi gerne anbefale vores studiecafeer, som foregår over webinarer hver anden onsdag aften i de to store fag, ernæring og reguleringsterapi. Her kan du få hjælp, hvis du er gået i stå, og I gennemgår dele af studieanvisningen baseret på det, du har brug for.

 

Gennemgang af uddannelsen

Uddannelsen består af en del fag, hjemmeopgaver, hovedopgaver, journalskrivning og evt. én frivillig selvstændig afsluttende hovedopgave. Der er skriftlige online-eksamener undervejs i de enkelte fag og én afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen.

Der skelnes mellem grundfag og overbygning.

 

Grundfag

For alle fag gælder, at hovedopgaver og journaler skal indsendes til rettelse, mens øvrige opgaver ikke skal indsendes. De er ment som hjælp til din egen indlæring.

Den angivne studietid pr. fag er estimeret og skal ses i forhold til, at der læses 4- 6 timer pr. uge.

Alle hovedopgaver og journaler sendes til hovedopgave@biologisk-medicin.dk.

 

Biopatiens grundprincipper og herefter meridianlære

Det kan være en god ide at begynde med 2-dages kurset: Biopatiens grundprincipper. Meridianlære tager du blot, når du har tid.

Biopatiens grundprincipper er selve fundamentet for uddannelsen og giver en god forståelse af den holistiske tankegang i forbindelse med at behandle det hele menneske. Faget giver dig et solidt udgangspunkt for resten af studiet. Du kan allerede gå i gang med at anvende biopatiens metoder med det samme på venner og klienter, når du har deltaget på undervisningens to dage i biopatiens grundprincipper.

Begge fag er samlet vurderet til tre måneders studietid.

I Biopatiens Grundprincipper tages der udgangspunkt i kompendier og studieanvisninger til bl.a. bogen ”Sundhedshåndbogen” af Marianne Palm m.fl. (2018). I meridianlæren tages der udgangspunkt i studieanvisninger til et kompendium.

Biopatiens grundprincipper: 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm)

Meridianlære: 2 x 7 timer (Lærer: Ann Britt Larsen)

Eksamen i biopatiens grundprincipper: 3 timer

Eksamen i meridianlære: 5 timer

 

Ernæringsterapi

Faget er et af de store på studiet, hvor der er flere undervisningsdage. Du kan tage dem i dit helt eget tempo og i den rækkefølge, der passer til dig.

Til gengæld er det en rigtig god ide at følge alle studieanvisningerne og gøre nøjagtigt, som der står og i den rigtige rækkefølge.

Du kan godt vælge at tage det i en anden rækkefølge, men det er logisk at begynde den mundtlige undervisning med fx ”Ernæring, Frede Damgaard” og så tage de øvrige i den rækkefølge, de bliver udbudt.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Der er i alt fire deleksamener på modulet, så du ikke skal til en alt for stor eksamen til sidst.

Del 1: Grundlæggende ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Lev sundt – med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling (2016), ”Kvinder – fit, feminine og fantastiske” af Torben Bremann (2016) og ”SÅDAN!” af Anders Bach (2020).

Del 2: Fordøjelsen, fedtsyrer og mælkesyrebakterier med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Fordøjelse en fornøjelse” af Marianne Fjordgård & Eva Lydeking (2005), studieanvisning til en grundig gennemgang af fedtsyrernes opbygning og mælkesyrebakterier.

Del 3: Udvidet ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til følgende tre bøger; ”Andre boller på suppen” af Mia Damhus (2013), ”Kinastudiet” af Campbell & Campbell (2016) og ”Når diagnosen er kræft” af Inge Kellermann (2013).

Del 4: Mad med udgangspunkt i studieanvisninger til “Asiatiske Lækkerier” af Tom Kime (2008), ”Salattøsen” af Mette Løvbom (2016) og ”Grønne proteiner” af Lisbeth Tordendahl (2013).

Grundlæggende ernæringsterapi: 2 x 7 timer (Lærer: Frede Damgaard)

Kost og kræft 2 x 7 timer (Lærer: Inge Kellermann)

Kosttrends 1 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm og              Montserrat Farré)

Fedtsyrer: 1 x 7 timer (Lærer: Rikke Agersted)

(Du skal se en undervisningsfilm om fedtsyrer af Rikke Agersted inden undervisningen og sende 5 spørgsmål 1 måned før til administration@biologisk-medicin.dk)

Eksamen i ernæring er delt i 4:

Eksamen del 1: 5 timer

Eksamen del 2: 5 timer

Eksamen del 3: 5 timer

Eksamen del 4: 5 timer

 

Reguleringsterapi

Her møder du for alvor al viden om produkter, urter og homøopati. Hvor ernæringskurserne tit ligger om efteråret, ligger reguleringsterapi om foråret, og derfor kan du også vælge at tage regulering før ernæring, eller ligesom du har lyst til.

Reguleringsterapi er det andet af uddannelsens to store fag, som ligesom ernæring godt kan tage et års tid at nå igennem. Reguleringsterapi består af en hel stribe af discipliner, og to af fagene, phytoterapi (læren om lægeplanter) og homøopati, er de bærende elementer i undervisningen. Dertil kommer lægemiddelære, klinisk blik og fødevaresikkerhed, hvor lægemiddellære er to dages undervisning, klinisk blik er en dag og fødevaresikkerhed en dag. Disse fag kan du tage, når du har tid og lyst og uafhængigt af alle andre fag, hvis blot du har skrevet kontrakt på hele uddannelsen (og ikke er modulstuderende).

 

Tilbage til de bærende elementer

Du skal begynde med phytoterapidelen, som består af phytoterapi 1, 2 og 3, som du skal se på film. Derefter er der tilstedeværelsesundervisning i phytoterapi 4 og 5. Først derefter kan du tage homøopatien, som er homøopati 1 og 2.

For både phytoterapidelen og homøopatien er det en god ide, at du er godt i gang med anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS), for lærerne går all-in på sygdomsbeskrivelser.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Reguleringsterapi har to eksamener i phytoterapidelen og den overordnede reguleringsterapi.

Kvalitetssikring og fødevaresikkerhed med Tine Krejsager handler om kvalitetssikring, e-numre, standarder og certifikater.

Lægemiddellære handler om farmakologi og den medicinske behandling af forskellige lidelser i forhold til virkningsmekanisme, potentielle bivirkninger og interaktioner.

I klinisk blik vil du få skærpet din observationsevne. Ydre tegn kan indikere, hvad der foregår indeni. Faget supplerer vores viden om klienten sammen med det, klienten fortæller os. Men der er ingen facitliste! Alle mennesker er forskellige og har forskellige påvirkninger samt genetiske sammensætninger med i bagagen. I klinisk blik ser vi på de mest oplagte ydre tegn, som indikerer ubalancer og bruger dem som supplement til vores vejledning. Kroppen vil blive gennemgået fra top til tå mht. ydre tegn og symptomer på sygdom eller ubalancer, og hvad det kan betyde

I reguleringsterapi tages der udgangspunkt i flere forskellige kompendier, bl.a. et kompendium i plante- og urtemonografier samt videoer. Inden Phytoterapi del 4 og 5 skal man se phytoterapi 1, 2 og 3 på film.

Derudover er der studieanvisninger til ”Kend din urt – det gode kvindeliv med naturens medicin” af Rikke Goerlich (2014) og ”Intelligente celler” af Bruce H. Lipton (2015).

Phytoterapi 1 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 2 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 3 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 4 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm & Chantelle Mclean) Phytoterapi 5 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm og Chantelle Mclean)

Homøopati 1 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Homøopati 2 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Lægemiddellære 2 x 7 timer (Lærer: Mette Saxtoft og Marianne Palm)

Fødevaresikkerhed 1 x 7 timer (Lærer: Tine Krejsager)

Klinisk blik 1 x 7 timer (Lærer: Elisabeth Berg)

Eksamen i reguleringsterapi: 2 x 5 timer

 

Immunologi og symbioseterapi

I dette fag dykker vi ned i immunforsvaret og hvordan vi kan beskytte det, hvad der sker når det banale bliver livstruende, hvilke slags mikroorganismer vi står overfor mm.

Her tages der udgangspunkt i studieanvisning til ”Immunforsvarets nye ABC – Bekæmp infektioner, allergier og inflammationer” af Pernille Lund (2012).

Ud over det skriftlige materiale, som er på alle vores hovedfag, er der et eller flere webinarer med Eva Lydeking i dette omfangsrige fag. Eva bor i Afrika, og derfor er det ikke muligt med fysisk fremmøde. Derudover vil du undervejs i studiet møde masser af symbioseterapi på fx de komplementære strategidage.

Faget afsluttes med skriftlig eksamen og skal være klaret i god tid før den afsluttende eksamen.

Eksamen i immunologi og symbioseterapi: 5 timer

Ovenstående fag er de teoretiske hovedfag i biopat/naturopath-uddannelsen, og hertil kommer en række fag, der er obligatoriske, men ikke bygget op af store kompendier og studieanvisninger. De kan tages i den rækkefølge, der passer dig bedst.

 

Klientpsykologi

Bliv klogere på dine kommende klienter, bliv klogere på dig selv. Lær om kriseteorier, kommunikationsmodeller, brugen af mange forskellige metoder til at komme fra A til B. Det anbefales at tage modulet så tidligt i uddannelsen som muligt. Det er et sted, der skaber de bedste forudsætninger for resten af dit studie og dit senere virke som biopat/naturopath ibm.

Klientpsykologi er et 4-dages internat på Egmont Højskolen ved Odder. Du lærer om det personlige og samtidig professionelle møde mellem ”biopaten og klienten” og dine egne reaktioner i den forbindelse. Derfor kan du ikke undgå at lære noget om dig selv!

Modulet består af et 4-dages undervisningsinternat og er som regel i august måned.
Faget er uden forberedelse.

Klientpsykologi har en eksamen på kun tre timer, og den er god at tage lige efter kurset.

 

Komplementær strategi og functional medicine

Faget består af en stribe af forskellige vinkler, lige fra psykologi til muskellære. Der bliver ofte, men ikke altid, inviteret eksterne lærere ind, indimellem bruger vi dagene til fordybelse i forskning, andre gange til nogle helt anderledes og nye vinkler.

Modulet består af otte undervisningsdage, ofte som fire kurser over to dage, otte dage i alt. Pr. år!
Det betyder, at hvis du er fire år om uddannelsen, så er det 32 dage i alt. Er du tre år om uddannelsen, er det 24 dage. Er du fem år om uddannelsen, er det 40 dage i alt.

Hvorfor? Fordi vi vil uddanne de allerbedste komplementære behandlere, og det kræver masser af viden. Du kan dog stykke noget af det sammen af film, som består af tidligere optagede webinarer. Det gælder især, hvis du bor i Jylland og ikke altid kan komme til Sjælland. Men det skal være undtagelsen og ikke reglen og gælder kun, hvis du er mere end fire år om uddannelsen.

Faget kan både være med og uden forberedelse. Som regel er der ingen forberedelse. Faget er uden eksamen, og du kan være med fra dag ét på uddannelsen.

Obs! Foregår hovedsageligt i Dragør!

 

Øreakupunktur for biopater/naturopather

I følge den klassiske øreakupunktur, som især stammer fra Kina og den franske læge Nogier, kan vi ved tryk eller nåle behandle forskellige organer og organsystemer. Det ydre øre tegner et spejl af kroppens indre tilstand og ved at udvælge et eller flere punkter, kan vi skabe en støtteterapi til de øvrige behandlingsmuligheder, vi anvender som biopater/naturopather.

Øreakupunktur er et fag, der supplerer den øvrige undervisning rigtig godt. Du kan bruge øreakupunktur til at hjælpe klienten “her & nu” og til på sigt at støtte dit øvrige program til klienten.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen. Det er et ”hands-on-fag”, hvor teknikken læres på modulet, og så gælder det om at øve sig flittigt derhjemme.

For at deltage i Øreakupunktur skal du have deltaget i Biopatiens grundprincipper og Meridianlære.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. Faget har ingen eksamen.

 

Fascielære

I faget lærer du om sammenhængen mellem kroppens mange dele. Vores skelet, muskler og sener er omgivet af tynde hinder af mere eller mindre fast bindevæv, som kaldes fascier.

Her er kurset, hvor du kort og godt (måske) får en forklaring på, hvorfor alt det vi gør har en virkning? Fascierne som ligger som en pølsehinde rundt om alle vores muskler og binder dem sammen som pølser på en snor, taler sammen og det er helt vidunderlig brugbar viden, når vi skal forklare, hvorfor vi kan behandle en højre fod og få en virkning i venstre skulder. Gennem film og små øvelser får du indblik i en mikroskopisk verden, hvor lymfesystem, bindevæv og fasciekæder bliver bundet sammen i et fantastisk – og nu forståeligt – univers.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen. Viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære er en fordel.

Modulet består af 1 x 1 dags undervisning og har ingen eksamen.

 

Diagnosemetode-dag

Dagen er en informationsdag, hvor forskellige repræsentanter for forskellige diagnosemetoder præsenterer deres diagnosemetode. Faget er uden forberedelse og uden eksamen.

Modulet består af 1 x 1 dags undervisning.

 

Førstehjælpskursus

Her lærer du førstehjælp i forskellige sammenhænge. Kurset afsluttes med en test, og du får et bevis, som også kan bruges i andre sammenhænge. Beviset er gældende i to år, hvorefter der skal tages et kortere opdateringskursus for at vedligeholde beviset.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning.

 

Autoimmune sygdomme

Faget er et nyt tiltag, hvor vi dykker ned i 90 autoimmune sygdomme – 311 timers undervisning på webinarer og ved fysisk fremmøde i Dragør. Kan tages efter din afsluttede eksamen i biopati/ naturopati. Vi samler al tilgængelig viden om sygdommene, internationalt som nationalt, hvad er der forskning på – hvad er der ikke forskning på – og kan vi overhovedet stille op med en støtteterapi til de forskellige sygdomme? Du får al den undervisning, der skal til for at blive blandt de bedste behandlere i Danmark, blandt andet gennem masser af faglig undervisning, cases, praktikdage med klienter og tæt kontakt med underviserne.

Faget forløber sig over to år. Faget er opbygget af studieanvisninger og kræver forberedelse til hvert webinar/fremmøde. Der er en afsluttende eksamen på 5 timer.

Alle ovenstående fag er uddannelsens grundfag. Herefter kommer overbygningen.

 

Overbygning = Klientpraktik

Når du har deltaget i grundfagenes undervisning og har bestået alle eksamener, er du klar til klientpraktikken.

På klientpraktikken vil du via klienter udefra finpudse alt det, du har lært undervejs i studiet. Du øver dig i at have konsultationer og skabe realistiske regenerationsprogrammer, ligesom du har gjort undervejs i studiet. Forskellen er bl.a., at du ikke kender klienterne på forhånd på praktikdagene, så du får træning i at gøre det bedst muligt og gøre dig klar til den afsluttende eksamen.

Der vil altid være en underviser til at supervisere dig. Som en del af klientpraktikken vil der være undervisning med udgangspunkt i nogle af de journaler, der kommer frem i løbet af klientpraktikken. Datoerne fastlægges, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte studerende.

Der er brug for en del klienter, og dem finder vi sammen. Det er derfor ikke skolens ansvar alene at finde klienterne, du må meget gerne hjælpe til. Konsultationerne er gratis for klienterne, og derfor er der som regel rift om at få en tid.

Modulet består af otte dages undervisning/praktik inkl. den afsluttende eksamen.

 

Meridianer

Når vi arbejder som biopater/naturopather i biologisk medicin eller som zoneterapeuter, har vi en grundig uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære i ryggen.

Men vi skæver også til Østens visdom og dens 5000 år gamle ideer om, hvorfor der opstår ubalancer, og hvordan energiblokeringer i de såkaldte meridianer kan hindre, at energien flyder frit gennem hele kroppen. Akupunktører bruger nåle m.m. til at ophæve disse blokeringer, mens vi som biopater/naturopather mest anvender meridianlæren til at se sammenhænge mellem kroppens symptomer. Har du fx svamp mellem 4. og 5. tå, ondt på ydersiden af låret samt nakkespændinger, der bevæger sig fra baghovedet og henover kraniet i den ene eller den anden side af kroppen, kan det meget vel være galdeblæremeridianen, der har et problem. Det kan involvere levermeridianen, og dét makkerpar har indflydelse på alle kroppens muskler.

En biopat/naturopath/zoneterapeut ser således på kroppen både med de vestlige og østlige øjne for, hvad kan vi med anderledes ernæring og eventuelle kosttilskud til svamp, muskler samt fordøjelsen (lever/galde) gøre for at rette op på kroppens tilstand, og hvad kan vi gøre sådan mere “energetisk” fx med øreakupunktur? Øreakupunktur – ja, det lærer du også på Institut for Biologisk Medicin!

Der er 12 meridianer, som arbejder sammen om at skabe bedst mulig energi overalt. Kineserne kalder energien for Qi og kan på vestlig vis nok bedst beskrives som den helt grundlæggende energi helt ude fra storetåen og op i kroppen på dage, hvor vi har det allerbedst.

Og det gælder jo om at have det allerbedst, ikk’?

 

Yin og Yang og brobygning

På Institut for Biologisk Medicin tænker vi holistisk

– for intet er nærmest aldrig sort eller hvidt…

Derfor arbejder vi ihærdigt på at bygge broer med andre fageksperter, og meget gerne med det “såkaldte” etablerede system. For vi tror på, at sammen kan vi hjælpe med at alle i Danmark bliver klædt på til så optimal en sundhedstilstand som muligt.

 

Den afsluttende eksamen

Eksamen foregår på den sidste dag i forbindelse med klientpraktikken. For at gå til eksamen skal du kunne fremvise dokumentation for bestået uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS). Du skal til eksamen vise, at du kan gennemføre en klientkonsultation på ca. 1,5 time, hvor du både får skrevet journal og skrevet et regenerationsprogram. Derefter skal du argumentere for dine valg over for lærerne og en censor fra foreningen ”Praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter”. Det er også censorkorpset herfra, der bliver brugt, hvis en lærer mener, du skal til reeksamination, og du ikke er enig i afgørelsen.

Uddannelsen afsluttes med karakteren bestået/ikke-bestået ligesom i de andre fag.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at skrive til: administration@biologisk-medicin.dk.

De bedste hilsner

Marianne Palm, skoleleder

Dinna Trehøje, administrativ og faglig leder

Eneundervisning, mentorer og hjælp hele vejen

Vi ved godt, at det kan være svært at motivere sig selv konstant, når man er i gang med at studere biopati og naturopati samtidig med måske fuldtidsjob og småbørn i hjemmet.

Derfor har vi en flok mentorer, der kan hjælpe dig med at holde snuden i sporet, du har også mulighed for at få ekstra hjælp over skolens konferencesystem fra Marianne Palm, skolens faglige leder, og i det hele taget kan du altid gribe ud efter hjælp.

Det er til gengæld dit ansvar – at række ud efter hjælp, når du har brug for den.

Hvis vi ikke hører fra dig, regner vi såmænd med, at det er fordi, du er travlt optaget i studiegrupper skabt på facebook, eller er sammen med andre studerende, hvor I støtter hinanden i at blive færdig, sådan bid for bid.

Og det er faktisk det allervigtigste: brug vores studieanvisninger, der guider dig hele vejen fra A til Biopati.

 

PRISER FOR UDDANNELSEN – med el. uden AFS

Uddannelsen til biopat/naturopath ibm koster fra kr. 59.000,00 – 79.500,00 kr. alt efter hvilken betalingsmetode du vælger og om du skal have AFS (anatomi, fysiologi og sygdomslære) eller ej.

Der er tre betalingsmuligheder for uddannelsen uden AFS:

1. Du betaler uddannelsen på én gang, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 59.000,00 (spar 10.000 kr.).
2. Du betaler kr. 10.000 som 1. afdrag og afdrager herefter kr. 1000 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 64.000,00 (spar 5.000 kr.).
3. Du afdrager kr. 1.000 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 69.000,00.

Der er ligeledes tre betalingsmuligheder for uddannelsen med AFS:

1. Du betaler uddannelsen på én gang, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 69.500,00 (spar 10.000 kr.).
2. Du betaler kr. 10.000 som 1. afdrag og afdrager herefter kr. 1.150 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 74.500,00 (spar 5.000 kr.).
3. Du afdrager kr. 1.150 pr. måned, og så er prisen for hele uddannelsen kr. 79.500,00.

​Læs ét modul ad gangen

​Det er også muligt at betale pr. modul. Du vælger dét fag, du vil læse og betaler herfor inden deltagelse i undervisningen. Du kan afslutte faget med eksamen. Det skal du gøre indenfor en rimelig tid efter deltagelsen, når du har fået rettet de tilhørende hovedopgaver.

NB! Kun ved at gennemføre hele uddannelsen med afsluttende eksamen modtager du et eksamensbevis som biopat/naturopath ibm.​

Hvis du i forvejen er uddannet zoneterapeut på eller under uddannelse hertil på Institut for Biologisk Medicin er der naturligvis en rabat i forhold til også at uddanne dig til biopati/naturopath. Skriv til os!

Studér via bruttolønsordningen!

Er du ansat i sundhedssektoren?

Så har vi en win-win situation for dig og din arbejdsgiver!

Har du et brændende ønske om at uddanne dig til biopat/naturapath ibm, så du teoretisk og praktisk er klædt på til den komplekse og komplementære verden, som sundhed jo er. Tal med din arbejdsgiver om at blive biopat/naturopath ibm – med eller uden anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Er du ansat i sundhedssektoren, i den private eller den offentlige, så foreslå din arbejdsgiver, at du videreuddanner dig på Danmarks største skole for komplementære uddannelser.

Du får adgang til en verden af komplementær sundhed. Du lærer alt, hvad hjertet begærer af teorier og praktisk tilgang til klienter, patienter og kunder samt dét at være rådgiver, konsulent eller noget helt sjette.

 

Hvorfor er det win-win for dig og din arbejdsgiver?

Dygtiggøre du dig på sundhedsområdet er det ikke kun for din egen fagligheds skyld. Din arbejdsgiver kan i høj grad gøre brug af dine øgede kompetencer. Din faglige optimering sikrer dig et bredt fundament og en alsidig vidensbase, som sikrer dine klienter og kunder, en grundig og helhedsorienteret behandling.

Komplementær behandling vinder mere og mere indpas både på behandlingsområdet, men også i den ’almene’ bevidsthed. Du vil derfor være på forkant med udviklingen.

Kost, kosttilskud, motion og i det hele taget en sund livsstil indtænkes i flere forskellige sammenhænge både som præventiv behandling og som en del af behandlingen af diverse sygdomme.

 

Sådan kommer du i gang!

Vi har tre betalingsmuligheder A, B og C:

 

A) Den billigste for dig og din arbejdsgiver.

Laver du en aftale med din arbejdsgiver, kan du gøre det i en såkaldt bruttolønsordning:

din arbejdsgiver betaler i første omgang din uddannelse og har fradrag for det i sit regnskab

du trækkes i løn før skat af den andel, du afdrager hos din arbejdsgiver; andelen aftaler du og din arbejdsgiver

dermed hjælper SKAT med at betale ca. 50% af din uddannelse. Sådan er skattereglerne i dag

det er altid en god ide, at du får en bindende forhåndsgodkendelse hos SKAT, så I ved, at aftalen er godkendt

godkendelsen koster p.t. 400,-, men alt i alt sparer det dig for 35.000,- på uddannelsens samlede pris, da du som sundhedsansat kan få lov at trække beløbet fra. Eller det kan blive næsten gratis for dig, hvis din arbejdsgiver også synes, at det er en god ide og gerne vil betale uddannelsen for dig.

 

B) eller C) Din arbejdsgiver betaler kr. 10.000 ved uddannelsesstart og kr. 1000 pr. måned eller arbejdsgiver betaler kun kr. 1000 pr. måned.

Du kan læse om ‘beskatning af arbejdsgiverbetalte udgifter til dækning af undervisning for modtageren’ på SKAT’s hjemmeside:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475

 

Har du/I spørgsmål så skriv endelig en mail til: administration@biologisk-medicin.dk

eller ring på tlf.: 22 79 44 14.

 

LITTERATURLISTE

Udover bøger – som du kan låne på biblioteket eller købe – er der kompendier og studieanvisninger til næsten alle fag. Disse udleveres på et USB stik og kan fås ved fremmøde på skolen i Dragør eller sendes til dig. Når du får USB stik med vores materiale skal du skrive under på modtagelse og får info om copyright.

Der kan forekomme ændringer i pensumlisten, kompendier og studieanvisninger, men disse annonceres i god tid.

​Bøgerne kan bl.a. købes ved at kontakte os på administration@biologisk-medicin.dk. Her får du om studerende på Institut for Biologisk Medicin en rabat på 10% rabat.

Litteraturliste:
Download og se den HER

 

 

 

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at skrive til: administration@biologisk-medicin.dk.

De bedste hilsner

Marianne Palm, administrativ og faglig leder

Dinna Trehøje, administrativ og faglig leder