Uddannelsens moduler/fag og eksamen

 

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid. Vi anbefaler ikke, at du gør det hurtigere end 2 år. Har du brug for at udskyde uddannelse af én eller anden årsag, vil det være muligt at tage uddannelsen på 5 år. I det tilfælde kan vi bede dig om at gentage enkelte fag som genopfriskning – uden, at det koster dig ekstra!

 

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid.

 

Alle de teoretiske moduler er bygget op af kompendier, studieanvisninger, bøger og undervisning i Ry eller Vedbæk.

Nedenfor kan du læse om modulerne/fagene. Der indgår bl.a. kompendier og bøger med tilhørende studieanvisninger samt undervisningsoptagelser, undervisning med faglærere, gruppearbejder og webinarer. Du bliver guidet godt og grundigt gennem hele studiet!

De fleste moduler har en skriftlig online eksamen, som du kan tage i ro og mag hjemme hos dig selv.​ Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, f.eks. fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

 

Biopatiens grundprincipper og meridianlære

I biopatiens grundprincipper lærer du alle de grundlæggende principper indenfor biopatien/naturopatien koblet sammen med den østlige filosofi.

I meridianlære lærer du meridianerne (kroppens energibaner) at kende, så du får et mere nuanceret syn på sygdomme, og hvordan sygdom kan anskues både fra en vestlig og østlig tankegang. Du vil f.eks. opdage, at knæproblemer meget vel kan hænge sammen med en dårlig fordøjelse eller, at årsagerne til migræne slet ikke skal findes bag kraniet!

Modulet består af 2 x 2 dages undervisning. To dage med biopatiens grundprincipper og to dage med meridianlære.

​Ernæringsterapi

Du får en særdeles grundig indføring i ernæring, som er et af uddannelses to store fag. Du lærer fx om ufanatiske kostplaner, om vitamin- og mineralterapi, om betydningen af de rette fedtstoffer og aminosyrer samt hvordan du kan skelne de gode kosttilskud fra de dårlige.

​Du lærer således at guide din klient gennem junglen af vitaminer, mineraler, fedtsyrer, aminosyrer og de mange andre metoder, der findes inden for kost og ernæring. Du lærer at opstille et relevant regenerationsprogram, som din klient kan anvende i sin hverdag.

Modulet består af 3 x 2 dages undervisning.

Reguleringsterapi

Du får en grundig gennemgang af reguleringsterapien, som er det andet af uddannelsens to store fag. Du lærer, hvordan du med phytoterapi kan skabe nogle meget individuelle løsninger for dine klienter, og hvordan du med enkle metoder kan skabe forvandling hos de fleste mennesker. Vi gennemgår de mange forskellige muligheder, der er for udrensning og opbygning af kroppen.

Vi viser dig, hvordan du kan analysere produkter i helsekostbranchen, og hvordan du forholder dig kritisk til den markedsføring, producenter fortæller forbrugeren og dig som behandler.

Du bliver introduceret til homøopatien og vil lære om klassisk homøopati, isoterapi, nosodeterapi, organmidler, homøopatiserede vitaminer, katalysatorer og kinoner, antroposofi og moderne homøopati. Du får en indføring i homøopatisk produkter, og det bliver belyst, hvordan man kan optimere sine praksisresultater med homøopati.

​Du lærer også om den medicin, som lægerne ordinerer på forskellig vis, så du kan tage hensyn hertil i dit biopatiske program, og du lærer om forskning og kvalitetssikring af fødevarer.

​Modulet består af 5 x 2 dages og 1 x 1 dages undervisning. Fire dage med phytoterapi. En dag om forskning og kvalitetssikring. Fire dage med homøopati. To dage med lægemiddellære.

Immun- og ​symbioseterapi

Du lærer, hvordan du kan styrke kroppens immunforsvar, så den slipper af med skadelige bakterier, vira og parasitter. Du lærer, hvordan du med enkle metoder kan genoprette en sund mikroflora på slimhinder overalt i kroppen, og hvordan du kan styrke blod- og lymfesystem, så mange kroniske belastninger kan reduceres eller måske endda elimineres.

Du får en overbygning til din viden om immunologi, og du får en særlig indføring i mælkesyrebakterier og specielle vinkler til immunterapi, som er skabt udfra tyske og amerikanske erfaringer. Du lærer at sammensætte et effektivt regenerationsprogram til glæde for immunsystemet.

Modulet har sin egen selvstændige studieanvisning og er integreret i resten af undervisningen undervejs i uddannelse og vil også være en del af klientpraktik-forløbet.

 

Klientpsykologi

Du lærer om klientkontakten, hvilket vil sige det professionelle møde mellem terapeut og klient. Udgangspunktet er dig selv og der vil være praktiske øvelser og værktøjer, som du kan tage med dig og anvende med det samme både i dit professionelle arbejde og i dit privatliv. I undervisningen ved der bl.a. blive arbejdet med: kommunikation, centrering, grænsesætning, det personlige rum, aktiv lytning, forsvarsmekanismer, rollespil og etiske regler.

Modulet består af 1 x 4 dages internat pt. på Egmont Højskole i Odder.​

Klientpsykolog kan også bruges i forbindelse med andre komplementære uddannelser f.eks. zoneterapeut, massør og phytoterapeut.

 

Komplementærstrategi og functional medicine 

Undervisningen ligger i forlængelse af undervisningen i biopatiens grundprincipper, ernæringsterapi, reguleringsterapi, immun- og symbioseterapi samt klientpsykologi. Her er fokus på bl.a. sundhedsteorier, regenerationsprogrammer, andre behandlingsformer og arbejdet som selvstændig (behandler) samt evt. etablering af klinik. Det er også et modul, som kan have besøg af gæstelærere eller være individuelt tilpasset de studerende, der tilmelder sig.

Modulet består af 4 x 2 dages undervisning.

​​​
Øreakupunktur

I følge den klassiske øreakupunktur, som især stammer fra Kina og den franske læge Nogier, kan vi ved tryk eller nåle behandle forskellige organer og organsystemer. Det ydre øre tegner et spejl af kroppens indre tilstand og ved at udvælge et eller flere punkter, kan vi skabe en støtteterapi til de øvrige behandlingsmuligheder, vi anvender som biopater og naturopather.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. To dage med introduktion til øreakupunktur i et omfang, så du efterfølgende kan praktisere øreakupunktur for biopatater/naturopather. Viden fra undervisningen kan bruges under klientpraktik-forløbet og kan være en praktisk del i forbindelse med den afsluttende eksamen.

 

Fascielære

Her lærer du om sammenhængen mellem kroppens mange dele. Vores skelet, muskler og sener er omgivet af tynde hinder af mere eller mindre fast bindevæv, som kaldes fascier.

Modulet består af 1 x 1 dags undervisning.

​​​
Diagnosemodul

Modulet er to-delt. Det består tildels af en dag med faget ”Klinisk blik”, som handler om at få en øget bevidsthed om en klients symptomer og koble dét, man ser med det blotte øje, sammen med tegn på potentiel sygdom eller ubalancer.

Dernæst består det af en dag med introduktion til forskellige diagnosemetoder, som du kan vælge at anvende som biopat/naturopat. Mange biopater/naturopather anvender et testsystem, f.eks. en vegatest eller kinesiologi for at have et ekstra diagnosticerings-redskab udover, hvad en grundig journal kan skabe af overblik.

Vi introducerer dig til metoder, som skaber nye muligheder for at få valide undersøgelser til at hjælpe vores klienter mod et sundere liv. Det kan f.eks. være brugen af blodprøver for at lokalisere fødevareintolerancer og allergier eller en infrarød scanning af kroppen, for at se inflammationer i organer, muskler, led og ved knogler.

Modulet består af 2 x 1 dags undervisning. Hertil kommer det antal timer, som er nødvendige for at kunne lære at bruge den evt. selvvalgte diagnosemetode. Dette antal timer er ikke medregnet i modulets timeantal, da det er afhængigt af, hvilken diagnosemetode, du vælger. Alt efter, hvilken metode du vælger, kan der være ekstra udgifter forbundet hermed.​

 

Førstehjælp

Kurset giver dig læring i førstehjælp i forskellige sammenhænge. Kurset afsluttes med en test, og du får et bevis, som også kan bruges i andre sammenhænge. Beviset er gældende i 2 år, hvorefter der skal tages et kortere opdateringskursus (= re-certificering) for at vedligeholde beviset.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning.

 

Klientpraktik, strategi og afsluttende eksamen

Når du har bestået de forskellige fags skriftlige on-line eksamener, er du klar til at deltage i 4 x 2 dages klientpraktik inden den afsluttende mundtlige eksamen. Inden denne afsluttende mundtlige eksamen skal du have bestået faget “Anatomi, fysiologi og sygdomslære” (=AFS).

På klientpraktikken afprøver du dine færdigheder på ikke-kendte klienter. Med udgangspunkt i biopatiens/naturopatiens grundlæggende sygdomsforståelse opstiller du et relevant regenerationsprogram ud fra den journal du laver via samtalen med klienten og din evt. selvvalgte diagnosemetode. Du bruger evt. også øreakupunktur.

​I løbet af klientpraktikforløbet vil du lære mere om symbioseterapi, klinisk overblik set med biopatiske/naturopatiske øjne og du får fuld styr på regenerationsprogrammer.

Du vil i løbet af klientpraktikken få supervision fra underviserne. Når klientpraktikdagene er veloverstået og godkendte af underviserne, er du klar til den afsluttende mundtlige eksamen. Til den afsluttende mundtlige eksamen møder du igen en ikke-kendt klient, og du skal bevise, at du kan arbejde selvstændigt som biopat/naturopath ibm.

​Til den afsluttende mundtlige eksamen deltager en censor fra foreningen “Praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter”.
Det er også censorkorpset herfra, der bliver brugt undervejs i studiet, hvis en underviser mener, at du skal til reeksamination, og du ikke er enig i afgørelsen.

 

Udvidelse af moduler er obligatoriske, fordi vi er altid i forvandling og udvikling

To gange om året, pr. 1. august og 1. januar, kan du møde nyt undervisningsmateriale. Det kan være som følge af fx ny forskning eller ny lovgivning. Det kan betyde, at et fag, som du er i gang med, bliver udvidet med nyt materiale. Det nye materiale vil herefter være en del af den obligatoriske undervisning og være en del af din kommende eksamen. Skulle du have bestået et fag, hvor der efterfølgende er kommet nyt undervisningsmateriale, er det dit ansvar at sætte dig ind i det nye undervisningsmateriale, da det vil være en del af klientpraktik-forløbet og dermed den afsluttende eksamen.