Uddannelsens moduler/fag og eksamen

 

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid. Vi anbefaler ikke, at du gør det hurtigere end 2 år. Har du brug for at udskyde uddannelse af én eller anden årsag, vil det være muligt at tage uddannelsen på 5 år. I det tilfælde kan vi bede dig om at gentage enkelte fag som genopfriskning – uden, at det koster dig ekstra!

Uddannelsen er normeret til ca. 3 års varighed, men kan tages på kortere eller længere tid.

Alle de teoretiske moduler er bygget op af kompendier, studieanvisninger, bøger og undervisning i Ry eller Dragør.

Nedenfor kan du læse om modulerne/fagene. Der indgår bl.a. kompendier og bøger med tilhørende studieanvisninger samt undervisningsoptagelser, undervisning med faglærere, gruppearbejder og webinarer. Du bliver guidet godt og grundigt gennem hele studiet!

De fleste moduler har en skriftlig online eksamen, som du kan tage i ro og mag hjemme hos dig selv.​ Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, f.eks. fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

BIOPAT/NATUROPATH IBM
PRIS FOR DE FORSKELLIGE MODULER:

 

Studiecafe

Vil du gerne have specifik vejledning, så skriver du blot til skolen. Ellers vil vi gerne anbefale vores studiecafeer, som foregår over webinarer hver anden onsdag aften i de to store fag, ernæring og reguleringsterapi. Her kan du få hjælp, hvis du er gået i stå, og I gennemgår dele af studieanvisningen baseret på det, du har brug for.

administration@biologisk-medicin.dk.

Gennemgang af uddannelsen

Uddannelsen består af en del fag, hjemmeopgaver, hovedopgaver, journalskrivning og evt. én frivillig selvstændig afsluttende hovedopgave. Der er skriftlige online-eksamener undervejs i de enkelte fag og én afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen.

Der skelnes mellem grundfag og overbygning.


Grundfag

For alle fag gælder, at hovedopgaver og journaler skal indsendes til rettelse, mens øvrige opgaver ikke skal indsendes. De er ment som hjælp til din egen indlæring.

Den angivne studietid pr. fag er estimeret og skal ses i forhold til, at der læses 4- 6 timer pr. uge.

Alle hovedopgaver og journaler sendes til hovedopgave@biologisk-medicin.dk.


Biopatiens grundprincipper og herefter meridianlære

Det kan være en god ide at begynde med 2-dages kurset: Biopatiens grundprincipper. Meridianlære tager du blot, når du har tid.

Biopatiens grundprincipper er selve fundamentet for uddannelsen og giver en god forståelse af den holistiske tankegang i forbindelse med at behandle det hele menneske. Faget giver dig et solidt udgangspunkt for resten af studiet. Du kan allerede gå i gang med at anvende biopatiens metoder med det samme på venner og klienter, når du har deltaget på undervisningens to dage i biopatiens grundprincipper.

Begge fag er samlet vurderet til tre måneders studietid.

Der er ikke eksamen i meridianlære, men den skal være forstået og inddraget undervejs i de øvrige fag og til afsluttende eksamen.

I Biopatiens Grundprincipper tages der udgangspunkt i kompendier og studieanvisninger til bl.a. bogen ”Sundhedshåndbogen” af Marianne Palm m.fl. (2018). I meridianlæren tages der udgangspunkt i studieanvisninger til et kompendium.

Biopatiens grundprincipper: 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm)

Meridianlære: 2 x 7 timer (Lærer: Ann Britt Larsen)

Eksamen i biopatiens grundprincipper: 5 timer


Ernæringsterapi

Faget er et af de store på studiet, hvor der er flere undervisningsdage. Du kan tage dem i dit helt eget tempo og i den rækkefølge, der passer til dig.

Til gengæld er det en rigtig god ide at følge alle studieanvisningerne og gøre nøjagtigt, som der står og i den rigtige rækkefølge.

Du kan godt vælge at tage det i en anden rækkefølge, men det er logisk at begynde den mundtlige undervisning med fx ”Ernæring, Frede Damgaard” og så tage de øvrige i den rækkefølge, de bliver udbudt.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Der er i alt fire deleksamener på modulet, så du ikke skal til en alt for stor eksamen til sidst.

Del 1: Grundlæggende ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Lev sundt – med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling (2016) og ”Kvinder – fit, feminine og fantastiske” af Torben Bremann (2016).

Del 2: Fordøjelsen, fedtsyrer og mælkesyrebakterier med udgangspunkt i studieanvisninger til kompendier og derudover studieanvisninger til ”Fordøjelse en fornøjelse” af Marianne Fjordgård & Eva Lydeking (2005), studieanvisning til en grundig gennemgang af fedtsyrernes opbygning og mælkesyrebakterier.

Del 3: Udvidet ernæringsterapi med udgangspunkt i studieanvisninger til følgende tre bøger; ”Andre boller på suppen” af Mia Damhus (2013), ”Kinastudiet” af Campbell & Campbell (2016) og ”Når diagnosen er kræft” af Inge Kellermann (2013).

Del 4: Mad med udgangspunkt i studieanvisninger til ”Grundkøkken” af Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg (2008), ”Grønt grundkøkken” af Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg (2012)

“Asiatiske Lækkerier” af Tom Kime (2008), ”Salattøsen” af Mette Løvbom (2016) og

”Grønne proteiner” af Lisbeth Tordendahl (2013).

Se datoerne for ernæringsfagene på https://biologisk-medicin.nemtilmeld.dk

Grundlæggende ernæringsterapi: 2 x 7 timer (Lærer: Frede Damgaard)

Kost og kræft 2 x 7 timer (Lærer: Inge Kellermann)

Aminosyrer og fedtsyrer: 2 x 7 timer (Lærer: Ann Britt Larsen)

Eksamen i ernæring er delt i 4:

Eksamen del 1: 5 timer

Eksamen del 2: 5 timer

Eksamen del 3: 5 timer

Eksamen del 4: 5 timer


Reguleringsterapi

Her møder du for alvor al viden om produkter, urter og homøopati. Hvor ernæringskurserne tit ligger om efteråret, ligger reguleringsterapi om foråret, og derfor kan du også vælge at tage regulering før ernæring, eller ligesom du har lyst til.

Reguleringsterapi er det andet af uddannelsens to store fag, som ligesom ernæring godt kan tage et års tid at nå igennem. Reguleringsterapi består af en hel stribe af discipliner, og to af fagene, phytoterapi (læren om lægeplanter) og homøopati, er de bærende elementer i undervisningen. Dertil kommer lægemiddelære, klinisk blik og fødevaresikkerhed, hvor lægemiddellære er to dages undervisning, klinisk blik er en dag og fødevaresikkerhed en dag. Disse fag kan du tage, når du har tid og lyst og uafhængigt af alle andre fag, hvis blot du har skrevet kontrakt på hele uddannelsen (og ikke er modulstuderende).


Tilbage til de bærende elementer

Du skal begynde med phytoterapidelen, som består af phytoterapi 1, 2 og 3, som du skal se på film. Derefter er der tilstedeværelsesundervisning i phytoterapi 4 og 5. Først derefter kan du tage homøopatien, som er homøopati 1 og 2.

For både phytoterapidelen og homøopatien er det en god ide, at du er godt i gang med anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS), for lærerne går all-in på sygdomsbeskrivelser.

Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid. Reguleringsterapi har to eksamener i phytoterapidelen og den overordnede reguleringsterapi.

Kvalitetssikring og fødevaresikkerhed med Tine Krejsager handler om kvalitetssikring, e-numre, standarder og certifikater.

Lægemiddellære handler om farmakologi og den medicinske behandling af forskellige lidelser i forhold til virkningsmekanisme, potentielle bivirkninger og interaktioner.

I klinisk blik vil du få skærpet din observationsevne. Ydre tegn kan indikere, hvad der foregår indeni. Faget supplerer vores viden om klienten sammen med det, klienten fortæller os. Men der er ingen facitliste! Alle mennesker er forskellige og har forskellige påvirkninger samt genetiske sammensætninger med i bagagen. I klinisk blik ser vi på de mest oplagte ydre tegn, som indikerer ubalancer og bruger dem som supplement til vores vejledning. Kroppen vil blive gennemgået fra top til tå mht. ydre tegn og symptomer på sygdom eller ubalancer, og hvad det kan betyde

I reguleringsterapi tages der udgangspunkt i flere forskellige kompendier, bl.a. et kompendium i plante- og urtemonografier samt videoer. Inden Phytoterapi del 4 og 5 skal man se phytoterapi 1, 2 og 3 på film.

Derudover er der studieanvisninger til ”Kend din urt – det gode kvindeliv med naturens medicin” af Rikke Goerlich (2014) og ”Intelligente celler” af Bruce H. Lipton (2015).

Phytoterapi 1 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 2 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 3 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm) film

Phytoterapi 4 2 x 7 timer (Lærer: Marianne Palm & Chantelle Mclean) Phytoterapi 5 2 x 7 timer (Lærer: Marianne og Chantelle Mclean)

Homøopati 1 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Homøopati 2 2 x 7 timer (Lærer: Thomas Kjærsgaard)

Lægemiddellære 2 x 7 timer (Lærer: Mette Saxtoft og Marianne Palm)

Fødevaresikkerhed 1 x 7 timer (Lærer: Tine Krejsager)

Klinisk blik 1 x 7 timer (Lærer: Elisabeth Berg)

Eksamen i reguleringsterapi: 2 x 5 timer


Immunologi og symbioseterapi

I dette fag dykker vi ned i immunforsvaret og hvordan vi kan beskytte det, hvad der sker når det banale bliver livstruende, hvilke slags mikroorganismer vi står overfor mm.

Her tages der udgangspunkt i studieanvisning til ”Immunforsvarets nye ABC – Bekæmp infektioner, allergier og inflammationer” af Pernille Lund (2012).

Ud over det skriftlige materiale, som er på alle vores hovedfag, er der et eller flere webinarer med Eva Lydeking i dette omfangsrige fag. Eva bor i Afrika, og derfor er det ikke muligt med fysisk fremmøde. Derudover vil du undervejs i studiet møde masser af symbioseterapi på fx de komplementære strategidage.

Faget afsluttes med skriftlig eksamen og skal være klaret i god tid før den afsluttende eksamen.

Eksamen i immunologi og symbiose terapi: 5 timer

Ovenstående fag er de teoretiske hovedfag i biopat/naturopath-uddannelsen, og hertil kommer en række fag, der er obligatoriske, men ikke bygget op af store kompendier og studieanvisninger. De kan tages i den rækkefølge, der passer dig bedst.


Klientpsykologi

Bliv klogere på dine kommende klienter, bliv klogere på dig selv. Lær om kriseteorier, kommunikationsmodeller, brugen af mange forskellige metoder til at komme fra A til B. Det anbefales at tage modulet så tidligt i uddannelsen som muligt. Det er et sted, der skaber de bedste forudsætninger for resten af dit studie og dit senere virke som biopat/naturopath ibm.

Klientpsykologi er et 4-dages internat på Egmont Højskolen ved Odder. Du lærer om det personlige og samtidig professionelle møde mellem ”biopaten og klienten” og dine egne reaktioner i den forbindelse. Derfor kan du ikke undgå at lære noget om dig selv!

Modulet består af et 4-dages undervisningsinternat og er som regel i august måned.
Faget er uden forberedelse.

Klientpsykologi har en eksamen på kun tre timer, og den er god at tage lige efter kurset.


Komplementær strategi og functional medicine

Faget består af en stribe af forskellige vinkler, lige fra psykologi til muskellære. Der bliver ofte, men ikke altid, inviteret eksterne lærere ind, indimellem bruger vi dagene til fordybelse i forskning, andre gange til nogle helt anderledes og nye vinkler.

Modulet består af otte undervisningsdage, ofte som fire kurser over to dage, otte dage i alt. Pr. år!
Det betyder, at hvis du er fire år om uddannelsen, så er det 32 dage i alt. Er du tre år om uddannelsen, er det 24 dage. Er du fem år om uddannelsen, er det 40 dage i alt.

Hvorfor? Fordi vi vil uddanne de allerbedste komplementære behandlere, og det kræver masser af viden. Du kan dog stykke noget af det sammen af film, som består af tidligere optagede webinarer. Det gælder især, hvis du bor i Jylland og ikke altid kan komme til Sjælland. Men det skal være undtagelsen og ikke reglen og gælder kun, hvis du er mere end fire år om uddannelsen.

Faget kan både være med og uden forberedelse. Som regel er der ingen forberedelse. Faget er uden eksamen, og du kan være med fra dag ét på uddannelsen.

Obs! Foregår hovedsageligt i Dragør!


Øreakupunktur for biopater/naturopather

I følge den klassiske øreakupunktur, som især stammer fra Kina og den franske læge Nogier, kan vi ved tryk eller nåle behandle forskellige organer og organsystemer. Det ydre øre tegner et spejl af kroppens indre tilstand og ved at udvælge et eller flere punkter, kan vi skabe en støtteterapi til de øvrige behandlingsmuligheder, vi anvender som biopater/naturopather.

Øreakupunktur er et fag, der supplerer den øvrige undervisning rigtig godt. Du kan bruge øreakupunktur til at hjælpe klienten “her & nu” og til på sigt at støtte dit øvrige program til klienten.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen. Det er et ”hands-on-fag”, hvor teknikken læres på modulet, og så gælder det om at øve sig flittigt derhjemme.

For at deltage i Øreakupunktur skal du have deltaget i Biopatiens grundprincipper og Meridianlære. Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. Faget har ingen eksamen.


Fascielære

I faget lærer du om sammenhængen mellem kroppens mange dele. Vores skelet, muskler og sener er omgivet af tynde hinder af mere eller mindre fast bindevæv, som kaldes fascier.

Her er kurset, hvor du kort og godt (måske) får en forklaring på, hvorfor alt det vi gør har en virkning? Fascierne som ligger som en pølsehinde rundt om alle vores muskler og binder dem sammen som pølser på en snor, taler sammen og det er helt vidunderlig brugbar viden, når vi skal forklare, hvorfor vi kan behandle en højre fod og få en virkning i venstre skulder. Gennem film og små øvelser får du indblik i en mikroskopisk verden, hvor lymfesystem, bindevæv og fasciekæder bliver bundet sammen i et fantastisk – og nu forståeligt – univers.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen. Viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære er en fordel. Modulet består af 1 x 1 dags undervisning.


Diagnosemetode-dag

Dagen er en informationsdag, hvor forskellige repræsentanter for forskellige diagnosemetoder præsenterer deres diagnosemetode. Modulet består af 1 x 1 dags undervisning.

Faget er uden forberedelse og uden eksamen.


Førstehjælpskursus

Her lærer du førstehjælp i forskellige sammenhænge. Modulet består af to dages undervisning.

Kurset afsluttes med en test, og du får et bevis, som også kan bruges i andre sammenhænge. Beviset er gældende i to år, hvorefter der skal tages et kortere opdateringskursus for at vedligeholde beviset.


Autoimmune sygdomme

Faget er et nyt tiltag, hvor vi dykker ned i 99 autoimmune sygdomme – 311 timers undervisning på webinarer og ved fysisk fremmøde i Dragør. Kan tages efter din afsluttede eksamen i biopati/ naturopati. Vi samler al tilgængelig viden om sygdommene, internationalt som nationalt, hvad er der forskning på – hvad er der ikke forskning på – og kan vi overhovedet stille op med en støtteterapi til de forskellige sygdomme? Du får al den undervisning, der skal til for at blive blandt de bedste behandlere i Danmark, blandt andet gennem masser af faglig undervisning, cases, praktikdage med klienter og tæt kontakt med underviserne.

Faget forløber sig over to år. Faget er opbygget af studieanvisninger og kræver forberedelse til hvert webinar/fremmøde. Der er en afsluttende eksamen på 5 timer.

Alle ovenstående fag er uddannelsens grundfag. Herefter kommer overbygningen.


Overbygning = Klientpraktik

Når du har deltaget i grundfagenes undervisning og har bestået alle eksamener, er du klar til klientpraktikken.

På klientpraktikken vil du via klienter udefra finpudse alt det, du har lært undervejs i studiet. Du øver dig i at have konsultationer og skabe realistiske regenerationsprogrammer, ligesom du har gjort undervejs i studiet. Forskellen er bl.a., at du ikke kender klienterne på forhånd på praktikdagene, så du får træning i at gøre det bedst muligt og gøre dig klar til den afsluttende eksamen.

Der vil altid være en underviser til at supervisere dig. Som en del af klientpraktikken vil der være undervisning med udgangspunkt i nogle af de journaler, der kommer frem i løbet af klientpraktikken. Datoerne fastlægges, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte studerende.

Der er brug for en del klienter, og dem finder vi sammen. Det er derfor ikke skolens ansvar alene at finde klienterne, du må meget gerne hjælpe til. Konsultationerne er gratis for klienterne, og derfor er der som regel rift om at få en tid.

Modulet består af otte dages undervisning/praktik inkl. den afsluttende eksamen.


Den afsluttende eksamen

Eksamen foregår på den sidste dag i forbindelse med klientpraktikken. For at gå til eksamen skal du kunne fremvise dokumentation for bestået uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære (AFS). Du skal til eksamen vise, at du kan gennemføre en klientkonsultation på ca. 1,5 time, hvor du både får skrevet journal og skrevet et regenerationsprogram. Derefter skal du argumentere for dine valg over for lærerne og en censor fra foreningen ”Praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter”. Det er også censorkorpset herfra, der bliver brugt, hvis en lærer mener, du skal til reeksamination, og du ikke er enig i afgørelsen.

Uddannelsen afsluttes med karakteren bestået/ikke-bestået ligesom i de andre fag.

Se oversigten over timetal for uddannelsen HER

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at skrive til: administration@biologisk-medicin.dk.

De bedste hilsner

Marianne Palm, administrativ og faglig leder

Dinna Trehøje, administrativ og faglig leder