RAB-godkendelse

 

 

Lektioner

Uddannelsen til biopat/naturopath ibm tager udgangspunkt i krav fra Sundhedsstyrelsen om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner af 45 minutter. Af disse må en mindre del være e-learning

Om uddannelsens opbygning i forhold til e-learning, klik her

Kan jeg blive registreret som alternativ behandler – RAB godkendt
Ja, det kan du! RAB-godkendelsen er en beskyttet titel og må kun benyttes af behandlere, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav om bl.a. kvalificeret uddannelse, god etik samt god klinisk praksis. Selve RAB-godkendelsen opnås gennem en relevant forening og det er denne, der skal stille betingelse om opretholdelse af Sundhedsstyrelsens krav til selve uddannelsen. Er alt på plads, kan man vælge at blive RAB-registreret.

Sundhedspersonale, som i forvejen har en autorisation, f.eks. sygeplejersker, kan nu også blive RAB-registreret.

RAB-registeringen kræver medlemsskab af “Foreningen af praktiserende biopater/naturopather ibm og phytoterapeuter”, som står for registreringen.

Ønsker du en redegørelse for, hvordan alle undervisningslektionerne er fordelt, kan du downloade denne pdf-fil, klik her, hvor alle detaljerne er samlet ét sted.

 

Lønsumsregistrering

Lønsum hører ind under SKAT, men kravene er stort set de samme i forbindelse med RAB-godkendelsen. Eneste forskel er, om du har taget en eksamen on-line eller ej i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

 

Momsfritagelse

Du kan søge om at blive momsfritaget fra SKAT. Du vil være momsfritaget pga. det høje antal undervisningslektioner, men også fordi du arbejder med klienter, der kan have en medicinsk diagnose fra lægen. Hvis du i stedet arbejder med velvære, skal du betale moms. Du kan få reglerne fra Institut for Biologisk Medicin, når du deltager i den afsluttende klientpraktik.

Læs gerne mere her, hvor du også finder mange andre interessante oplysninger i forhold til at være lønsumsregistreret som komplementær behandler