.Anatomi, fysiologi og sygdomslære

[gdgallery_gallery id_gallery=”6″]

– bundet i en sløjfe med biopati/naturopati

Et virkelig vigtigt fundament i forståelsen af biopati/naturopati er at kende den menneskelige krop.

SKAT og Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for timetal, så du kan blive hhv. momsfritaget og RAB-registreret (de to forordninger kan du også læse om her på hjemmesiden). Men vi har valgt at bringe det et skridt videre end de fleste andre. I en ny form, hvor du ikke skal gå online og klare det hele selv, men omvendt kan slippe for at møde op uge efter uge i til undervisning på Institut for Biologisk Medicin.Ved at inddrage film, webinarer, studieanvisninger, gruppearbejde og enetimer og ikke mindst at binde en sløjfe til uddannelsens øvrige fag, bliver en ellers til tider tung viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære til en spændende rejse gennem kroppen.

​Vores undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære (i daglig tale forkortet AFS) er opbygget af 4 semestre på følgende måde:

Du køber bøger jf. litteraturlisten til biopat/naturopath- eller zoneterapiuddannelsen. 

Du får udleveret en studieanvisning til bøgerne.

I studieanvisningen er der som supplement til spørgsmål og hovedopgaver én eller flere små film, som guider dig gennem relevant stof. Begynder du på biopatstudiet fx i foråret 2020, så vil det første halvår være en introduktion til celle- og vævslære samt muskler, hvorefter kredsløb, hjerte samt bevægeapparatet bliver gennemgået med tilhørende sygdomslære. Filmene i studieanvisningerne handler om netop disse emner. Begynder du på et andet tidspunkt, vil det være andre organsystemer, du starter op med. Det hele er meget logisk, når du først er kommet i gang.

Når du har set filmene og løst opgaverne i studieanvisningen, er du parat til at møde op til undervisningen, som foregår i Vedbæk på tre udvalgte dage fredage i januar, februar og marts. Her vil underviseren gennemgå den del af pensum, som kan være svær at læse selv.

Du løser dine hovedopgaver og sender dem til rettelse hos underviseren.

Herefter er du parat til at deltage på to slags webinarer: Det ene er en repetition af det stof, du lige har været igennem, som en forberedelse til eksamen. Det andet webinar binder sløjfen til biopatien/naturopatien. Her gennemgåes nemlig de sygdomme, som er relevante tilsat al den biopatiske/naturopatiske viden. Webinarerne er på hver 4 timer og foregår enten om dagen eller om aftenen. På dette ”sløjfe-webinar” kan studerende med en sundhedsuddannelse og merit for AFS være med.

Nu er du parat til eksamen.


Vil du vide mere om AFS hos os, så send os en mail på
info(@)biologisk-medicin.dk