Uddannelsens moduler/fag og eksamen

 

Zoneterapi

Zoneterapiuddannelsen på Institut for Biolologisk Medicin i Valby adskiller sig fra andre zoneterapiskoler, fordi den biologiske medicin fra biopatien/naturopatien bliver inddraget i alle moduler på lige fod med den meget vigtige meridianlære og fem-elementsteori, som kineserne gennem 5.000 år har anvendt som deres vigtigste redskab i forståelsen af sundhed og sygdom.

Vi kombinerer således biopati/naturopati og den klassiske kinesiske sygdomsforståelse og alt sammen bliver bundet sammen om hovedfaget, zoneterapien.​

Vi samarbejder med Fyns Zoneterapeutskole, hvor undervisningen er lidt anderledes end i Valby. Læs mere på www.zcd-odense.dk

Du kan printe en modulvejledning her. Den er et godt supplement til nedenstående beskrivelser af uddannelsens moduler/fag. ​

​Du kan læse mere om fordelingsnøglen af de enkelte fag på denne pdf.

​For at blive uddannet zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin skal du have bestået faget “Anatomi, fysiologi og sygdomslære” (=AFS).. Dette fag læses ved siden af enten før eller samtidig med uddannelsen til zoneterapeut.​

Undervisningen i Valby foregår på Institut for Biologisk Medicin. Zoneterapi-undervisningen foregår pt. lørdage og søndage kl. 10-17. Alle biopatiske/naturopatiske fag foregår torsdage og fredage kl. 10-17 (undtagen kursus i førstehjælp, der også foregår i en weekend). Der vil også være undervisning via webinarer.
Enetimer m.m. aftales individuelt med Instituttes lærere.

​Du skal bl.a. lærer om:

 • den grundlæggende zoneterapi
 • fordøjelsen
 • luftvejene
 • immunsystemet
 • urinvejene
 • kredsløbet
 • det endokrine system
 • skelettet
 • musklerne
 • nervesystemet
 • specialpunkter

​Zoneterapi-eksamen

Træning med ikke-kendte klienter, hvor du skal gennemføre en hel konsultation på tid. Du bliver øvet i at sammensætte en behandlingsplan for din klient, så vedkommende får så god effekt af zoneterapien som muligt. Alt sammen under supervision af en underviser.

Der én skriftlig eksamen og én praktisk-mundtlig eksamen. Til den praktisk-mundtlige eksamen bliver du eksamineret af din underviser i zoneterapi, en underviser fra biopat/naturopath-uddannelsen og en censor indenfor zoneterapi, der er uafhængig af Institut for Biologisk Medicin. Begge eksamener foregår på Institut for Biologisk Medicin.

Du modtager dit endelige eksamensbevis som zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin, når du har bestået eksamenerne i de biopatiske/naturopatiske fag samt anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, fx fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!

​De biopatisk/naturopatiske fag


Biopatiens grundprincipper og meridianlære

I biopatiens grundprincipper lærer du alle de grundlæggende principper indenfor biopatien/naturopatien koblet sammen med den østlige filosofi.

I meridianlære lærer du meridianerne (kroppens energibaner) at kende, så du får et mere nuanceret syn på sygdomme og, hvordan sygdom kan anskues fra både en vestlig og østlig tankegang.

Du vil fx opdage, at knæproblemer meget vel kan hænge sammen med en dårlig fordøjelse eller, at årsagerne til migræne slet ikke skal findes bag kraniet!

Modulet består af 2 x 2 dages klasseundervisning. To dage med biopatiens grundprincipper og to dage med meridianlære.

Derudover er der enetimer, som aftales særskilt med skolens lærere.

​Ernæringsterapi

Du får en særdeles grundig indføring i ernæring. Du lærer om ufanatiske kostplaner, om vitamin- og mineralterapi, om betydningen af de rette fedtstoffer og om, hvordan du kan skelne de gode kosttilskud fra de dårlige.

Du lærer at guide din klient gennem junglen af vitaminer, mineraler, fedtsyrer, aminosyrer og de mange andre metoder, der findes inden for kost og ernæring. Du lærer at opstille et relevant regenerationsprogram, som din klient kan anvende i sin hverdag.

Modulet består af 3 x 2 dages undervisning. Fire dage med ernæringsterapi 1 og 2, som foregår på Institut for Biologisk Medicin. To dage med ernæringsterapi 3, som kan foregå på Institut for Biologisk Medicin eller som en konference “et sted ude i byen”.

En eventuel konference kan skifte fra år til år. Vi har fx haft konferencer om sukker, hjernen, fordøjelsen, gener, mad & motion og en meget stor konference om fedtsyrer.

Derudover er der enetimer, som aftales særskilt med skolens lærere.

 

Reguleringsterapi

Du får en grundig gennemgang af reguleringsterapiens grundprincipper. Du lærer, hvordan du med droger/urteprodukter kan skabe nogle meget individuelle løsninger for dine klienter, og hvordan du med enkle metoder kan skabe forvandling hos de fleste mennesker. Vi gennemgår de mange forskellige muligheder, der er for udrensning og opbygning af kroppen.

Vi viser dig, hvordan du kan analysere produkter i helsekostbranchen, og hvordan du forholder dig kritisk til den markedsføring, producenter fortæller forbrugeren og dig som behandler.

Du bliver introduceret til homøopatien og vil lære om klassisk homøopati, isoterapi, nosodeterapi, organmidler, homøopatiserede vitaminer, katalysatorer og kinoner, antroposofi og moderne homøopati. Du får en indføring i homøopatisk produkter, og det bliver belyst, hvordan man kan optimere sine praksisresultater med homøopati.

Du lærer om den medicin, som lægerne ordinerer på forskelligvis, så du kan tage hensyn hertil i dit biopatiske program, og du lærer om fødevarers kvalitetssikring.

​Modulet består af 1 x 1 og 5 x 2 dages undervisning. Fire dage med reguleringsterapi 1 og 2 om droger. En dag med reguleringsterapi 3 om forskning og kvalitetssikring. Fire dag med reguleringsterapi 4 og 5 om homøopati. To dage med reguleringsterapi 6 om lægemiddellære.

Derudover er der enetimer, som aftales særskilt med skolens lærere.

​Klientpsykologi

Du lærer om klientkontakten, hvilket vil sige det professionelle møde mellem zoneterapeuten og klienten. Udgangspunktet er dig selv og der vil være praktiske øvelser og værktøjer, som du kan tage med dig og anvende med det samme både i dit professionelle arbejde og i dit privatliv. I undervisningen ved der bl.a. blive arbejdet med: kommunikation, centrering, grænsesætning, det personlige rum, aktiv lytning, forsvarsmekanismer, rollespil, tanke felt terapi og etiske regler.

Modulet består af 1 x 4 dages internat på Egmont Højskole i Odder.

Derudover er der enetimer, som aftales særskilt med skolens lærere.​

Klientpsykolog kan også bruges i forbindelse med andre komplementære uddannelser f.eks. massør og phytoterapeut

​Øreakupunktur

I følge den klassiske øreakupunktur, som især stammer fra Kina og den franske læge Nogier, kan vi ved tryk eller nåle behandle forskellige organer og organsystemer. Det ydre øre tegner et spejl af kroppens indre tilstand og ved at udvælge et eller flere punkter, kan vi skabe en støtteterapi til de øvrige behandlingsmuligheder, vi anvender som zoneterapeuter.

Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. To dage med introduktion til øreakupunktur i et omfang, så du efterfølgende kan praktisere øreakupunktur for zoneterapeuter. Viden fra undervisningen kan bruges under klientpraktik-forløbet og kan være en praktisk del i forbindelse med den afsluttende eksamen.

Der vil være udgifter til indkøb af materiale bl.a. nåle.

Eksamen i de biopatiske/naturopatiske fag

Der er indlagt skriftlige delprøver/eksamener undervejs i de fleste biopatiske/naturopatiske fag. Du kan tage disse eksamener, når du har fået godkendt dine hovedopgaver, som er en del af studieanvisningerne. Disse eksamener er dit og vores kontrolsystem af, at du har tilegnet dig al den viden, der er nødvendig for at blive zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin. En skriftlig eksamen i et biopatisk/naturopatisk fag foregår on-line, når det passer dig samt på særligt tilrettelagte eksamensdage på Institut for Biologisk Medicin.

Hvis skriftlige eksamener afskrækker dig, fx fordi du er dyslektiker, så kontakt os. Vi finder naturligvis en løsning!


​Udvidelse af de zoneterapeutiske og biopatiske/naturopatiske moduler er obligatoriske, fordi vi er altid i forvandling og udvikling

To gange om året, pr. 1. august og 1. januar, kan du møde nyt undervisningsmateriale i zoneterapien og i de biopatiske/naturopatiske fag. Det kan være som følge af fx ny forskning eller ny lovgivning. Det kan betyde, at et fag, som du er i gang med, bliver udvidet med nyt materiale. Det nye materiale vil herefter være en del af den obligatoriske undervisning og være en del af din kommende eksamen. Skulle du have bestået et fag, hvor der efterfølgende er kommet nyt undervisningsmateriale, er det dit ansvar at sætte dig ind i det nye undervisningsmateriale, da det vil være en del af klientpraktik-forløbet og dermed den afsluttende eksamen.